ΕΥ: Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω κινητών τηλεφώνων σε παγκόσμιο επίπεδο οδηγεί σε μεγαλύτερη διακλαδική συνεργασία και ευκαιρίες ανάπτυξης

Νέα έκθεση της ΕΥ τονίζει πως η δυνατότητα διεξαγωγής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω κινητών τηλεφώνων προσφέρει τεράστιες προοπτικές αύξησης της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και παροχή άνεσης και ευκολίας χρήσης για τους χρήστες, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές. 

Όπως παρουσιάζεται στην έκθεση, Decoding mobile financial services – Innovation and collaboration to drive growth, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων μπορούν να βοηθήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εξυπηρετήσουν μία τεράστια αγορά, στην οποία διαφορετικά ενδεχομένως να μην είχαν πρόσβαση, λόγω του υψηλού κόστους των υποδομών που απαιτεί η φυσική παρουσία. Την ίδια στιγμή, λειτουργούν ως επιπρόσθετη πηγή εσόδων για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ενισχύοντας τις διασταυρούμενες πωλήσεις του κλάδου.

Ο κ. Ηλίας Βυζάς, εταίρος της ΕΥ Ελλάδος στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, σχολιάζει: 

«Ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιεί τις τραπεζικές συναλλαγές, καθώς, τόσο οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, όσο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αξιοποιούν τις δυνατότητες της κινητής τηλεφωνίας. Οι δύο κλάδοι βρίσκονται σε ιδανική θέση για να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν συνέργειες και καινοτόμες λύσεις στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών. 

«Σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο για την Ελλάδα, τόσο οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών, όσο και οι χρηματοπιστωτικοί και μη χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών, προσφέροντας, παράλληλα, μία τονωτική ένεση στην αγορά».

Ευκαιρίες σχετικές με την προσφορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω κινητών τηλεφώνων

Καθώς ο αριθμός των εφαρμογών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αναπτύσσονται για κινητά τηλέφωνα αυξάνεται, τα αποτελέσματα γίνονται εμφανή στις διάφορες κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων είναι η κατηγορία που έχει καταγράψει το υψηλότερο ποσοστό χρήσης μέχρι σήμερα. Ωστόσο, και άλλες κατηγορίες υπηρεσιών έχουν επίσης αρχίσει να αναπτύσσονται. 

Οι πιστωτικές υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων είδαν μία σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και, σύμφωνα με την έκθεση, πολλές από αυτές τις νέες υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν βασίζονται σε στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 

Επιπλέον, έδαφος κερδίζει η χρηματοδότηση μικρών ποσών (microfinance) μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς, τόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και οι μη χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μπαίνουν στη μάχη της παροχής πιστωτικών υπηρεσιών μικρής κλίμακας, ανοίγοντας διαύλους επιχειρηματικότητας για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, όπως μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding). Οι υπηρεσίες αυτές τους επιτρέπουν να απευθυνθούν στη βάση της εισοδηματικής πυραμίδας, αυξάνοντας την πελατειακή τους βάση.

Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω κινητών τηλεφώνων δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες διακλαδικής συνεργασίας. Η πλειοψηφία των υφιστάμενων υπηρεσιών διατίθενται στην αγορά από εταιρείες τηλεπικοινωνιών, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες. 

Εξυπηρετώντας τμήματα του καταναλωτικού κοινού χωρίς πρόσβαση σε τράπεζες

Σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των ανθρώπων που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, περίπου 620 εκατομμύρια ζουν σε χώρες οι οποίες έχουν θεσπίσει ρυθμιστικά πλαίσια ή ενθαρρύνουν μη τραπεζικούς οργανισμούς να συμμετάσχουν στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες παρουσιάζουν ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ του ποσοστού διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας και της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σύμφωνα με την ανάλυση της δυνητικής αυτής αγοράς από την ΕΥ, περίπου 70% του πληθυσμού χωρίς πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να εξυπηρετηθεί από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων στο εγγύς μέλλον.

Ασφάλεια στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Ενώ η καινοτομία στο χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη διευκόλυνση για τους χρήστες και αυξανόμενη αποδοχή και χρήση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών, έχει αναδείξει, παράλληλα, νέους κινδύνους στα θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, πρόσφατα παραδείγματα κυβερνο-επιθέσεων (cyber attacks) αντικατοπτρίζουν την έκταση της ζημιάς που μπορούν να υποστούν οι επιχειρήσεις, τόσο σε άμεση οικονομική ζημία, όσο και σε αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη τους και σε πτώση της τιμής της μετοχής τους. Οι επιχειρήσεις διατρέχουν τον κίνδυνο όχι μόνο να χάσουν την πελατειακή τους βάση, αλλά και να τους επιβληθούν πρόστιμα από τις ρυθμιστικές αρχές για μη συμμόρφωση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι προτιμήσεις και οι ανάγκες των καταναλωτών συνεχώς μεταβάλλονται, είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν μία ισορροπία μεταξύ της διευκόλυνσης του χρήστη και των ζητημάτων ασφάλειας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Ως εκ τούτου, μέτρα ασφαλείας, όπως το tokenization και η ταυτοποίηση με χρήση βιομετρικών στοιχείων, ενδέχεται να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών. Ισχυρές διαδικασίες ελέγχου και εξακρίβωσης στοιχείων του πελάτη, καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και πιστοποίησης των συναλλαγών, θα εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικό ζητούμενο για την αντιμετώπιση των απειλών του κυβερνοχώρου.  

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ