Συνεργασία μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης

Την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2016 υπεγράφη στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των Σωματείων «ΔΙΑΖΩΜΑ» και «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης». Η επισημοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο σωματείων έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον εορτασμό των 65 χρόνων της «Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης». 

Με το πρωτόκολλο συνεργασίας οι δύο φορείς επικυρώνουν τη συνεργασία τους και συμφωνούν στην εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου δράσεων (όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, οργάνωση πολιτιστικών – περιβαλλοντικών διαδρομών), με στόχο:

• την ανάδειξη και προβολή τόσο των ίδιων των μνημείων φύσης και πολιτισμού, όσο και της αδιάσπαστης ενότητάς τους,
• την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
• την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις ανάγκες προστασίας των παραπάνω μνημείων και τις δυνατότητες για ήπια τοπική ανάπτυξη μέσα από την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των αρχαίων μνημείων στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.

Το πρωτόκολλο υπέγραψαν οι κ.κ. Γιώργος Πολίτης, Γενικός Γραμματέας της «Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης» και Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ