ΚΣΕΟ ΕΔΡΑ: Ιδρυτικό Συνέδριο Nefele Project

27 & 28 Ιανουαρίου 2017

Ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» ως συντονιστής και οι εταίροι του έργου ”Nefele”, διοργανώνουν το Συνέδριο του έργου στις 27 & 28 Ιανουαρίου 2017 στην Αθήνα. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση του κοινού και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου και κυρίως του 1ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία, που έλαβε χώρα την περίοδο 1-16 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα, καθώς και η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία.

1η Ημέρα, Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης, Αθήνα 
Απευθύνεται σε εκπροσώπους των θεσμών της Ελληνικής Πολιτείας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα πεδία της Τέχνης και της Ψυχικής Υγείας και σε όλους τους ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στα Μέσα Ενημέρωσης και στο γενικό κοινό. 
Δήλωση συμμετοχής έως 20/1/2017.

2η ημέρα, Σαββατο 28 Ιανουαρίου 2017, Ξενοδοχείο “Stanley”, Αθήνα 
φορά στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία και απευθύνεται αποκλειστικά σε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς που επιθυμούν να γίνουν ιδρυτικά μέλη του Δικτύου.
Προθεσμία υποβολής για συμμετοχή στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση έως 15/1/2017.


Δήλωση συμμετοχής στο  nefele.secreteriat@nefeleproject.eu. τηλ. 210-5913826 

<BACK