EY: Αυξάνεται η ανησυχία των Οικονομικών Διευθυντών για την επίδραση της διαχείρισης δεδομένων στις εταιρικές αναφορές

Αυξάνεται η ανησυχία των Οικονομικών Διευθυντών για την επίδραση της διαχείρισης δεδομένων στις εταιρικές αναφορές (corporate reporting)

Νέα έκθεση της ΕΥ επισημαίνει πως ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος και ρυθμός ανάπτυξης των δεδομένων που οι Οικονομικοί Διευθυντές καλούνται να διαχειριστούν, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητά τους να παρέχουν έγκαιρη, ορθή και ουσιαστική πληροφόρηση, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους απέναντι στη διοίκηση. Όπως προκύπτει από την έκθεση, 66% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το πρόβλημα αυτό επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των εταιρικών αναφορών (corporate reporting), ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 57% του 2015.    
Η ετήσια έρευνα του τμήματος Χρηματοοικονομικών-Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY (EY FAAS), “How can reporting catch up with an accelerating world?”, διεξήχθη σε δείγμα 1.000 Οικονομικών Διευθυντών και επικεφαλής corporate reporting μεγάλων οργανισμών από 25 χώρες, με κύκλο εργασιών άνω των 500 εκατ. δολαρίων. Η έρευνα διαπιστώνει ότι όλα τα στελέχη από την Αμερική, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, την Ιαπωνία και τη Μέση Ανατολή αναφέρουν τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ως την κυριότερη εξωτερική πρόκληση ως προς το corporate reporting. Η αντιμετώπιση αυτών των τεχνολογικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων cloud, της διαχείρισης δεδομένων (data analytics), της ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών (robotic process automation) και της τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί κορυφαίο ζήτημα για το 35% των συμμετεχόντων από τις αναδυόμενες αγορές, καθώς και το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα για τα στελέχη από την Ευρώπη.      

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι Οικονομικοί Διευθυντές σε όλο τον κόσμο πασχίζουν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αύξηση του όγκου και της ταχύτητας των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους. Πολλοί από αυτούς τονίζουν πως περιορίζονται από απαρχαιωμένα συστήματα τα οποία δεν επιτρέπουν στις ομάδες που ασχολούνται με το reporting να εξάγουν πληροφόρηση με μελλοντικό προσανατολισμό από ένα μεγάλο και ταχέως μεταβαλλόμενο όγκο δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των διοικητικών συμβουλίων για άρτια και μελλοντική πληροφόρηση και των δυνατοτήτων των Οικονομικών Διευθυντών να την παράσχουν σε αυτό το επίπεδο. Είναι προφανές ότι το χάσμα αυτό θα συνεχίσει να παραμένει αγεφύρωτο, έως ότου το corporate reporting προσαρμοστεί στην εξέλιξη της τεχνολογίας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία σχεδόν ένας στους τρεις (32%) Οικονομικούς Διευθυντές χαρακτηρίζει το μοντέλο λειτουργίας του corporate reporting ως «μέτριο», δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το 56% θεωρεί ότι η τροποποίηση του μοντέλου αυτού αποτελεί βασική του προτεραιότητα. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, το 54% αναμένει μια πολύ σημαντική αύξηση της ανάθεσης τέτοιων λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), ενώ το 51% σε υπηρεσίες διαχείρισης (managed services) και το 50% σε κέντρα παροχής κοινών υπηρεσιών (captive shared services centers) – είτε στην ίδια χώρα, είτε σε κάποια κοντινή. 

Οι τρεις βασικοί στόχοι που οι Οικονομικοί Διευθυντές αναμένουν να πετύχουν μέσω αυτών των νέων ρυθμίσεων του corporate reporting είναι: αυξημένη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα (30%), βελτιωμένη διαχείριση δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική πληροφόρηση, η οποία προσανατολίζεται στο μέλλον (29%), και η ευελιξία του corporate reporting (28%).   

Ωστόσο, δεδομένων όλων αυτών των αλλαγών, το 42% των ερωτηθέντων προβληματίζεται ως προς τη δυνατότητα επίτευξης μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ της κεντρικής διαχείρισης και της ανάγκης αποκέντρωσης του reporting, έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες. Σήμερα, η αντίληψη που επικρατεί αναφορικά με την οργάνωση του corporate reporting είναι η διενέργεια του ελέγχου σε κεντρικό επίπεδο (33% των ερωτηθέντων). Οι Οικονομικοί Διευθυντές εκτιμάται πως θα διατηρήσουν τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο, ωστόσο αναμένεται να αναθέσουν σημαντικές αρμοδιότητες σε τοπικές αγορές. Το 29% των ερωτηθέντων θεωρεί το μοντέλο αυτό ως το πρότυπο του μέλλοντος, ενώ μόλις το 24% το εφαρμόζει σήμερα.  

Η Χριστιάνα Παναγίδου, εταίρος και επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών-Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος (EY FAAS), σημειώνει: «Η ανάγκη για έγκυρες και έγκαιρες εταιρικές αναφορές (corporate reporting) είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ, λαμβάνοντας υπόψη επιπρόσθετα το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου με το νέο θεσμικό πλαίσιο το corporate reporting έχει γίνει πιο επίκαιρο από ποτέ, οι Οικονομικοί Διευθυντές καλούνται να λάβουν άμεσα καθοριστικά μέτρα για την εφαρμογή μιας τολμηρής στρατηγικής σχετικά με την εξέλιξή του.

«Η τεχνολογία, πλέον, μας παρέχει περισσότερα εφόδια και μια πληθώρα αξιοποιήσιμων στοιχείων, προκειμένου να καταφέρει το corporate reporting να συμβαδίσει με τους ρυθμούς των τεχνολογικών εξελίξεων. Εναπόκειται στις επιχειρήσεις και τις οικονομικές τους διευθύνσεις να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των επενδυτών, καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών». 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ