Η Ομάδα Σύμπραξις εκπροσωπεί το QUALICHeCK στο EU BUILD UP Skills exchange meeting

Δύο από τα μέλη της Ομάδας Σύμπραξις ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης και η Μαριάννα Παπαγλάστρα συμμετείχαν, ύστερα από πρόσκληση, στο 9th EU BUILD UP Skills exchange meeting που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, εκπροσωπώντας το έργο QUALICHeCK.

Στόχος ήταν να διδαχθούν από τις πρωτοβουλίες κατάρτισης του BUILD UP Skills, καθώς και να υπογραμμίσουν την ανάγκη και τους δρόμους για την επίτευξη διευρυμένων και ολοκληρωμένων πλαισίων τα οποία να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των αποκτηθεισών εκπαιδευτικών δεξιοτήτων στην πράξη. 

Με τον τρόπο αυτό μπορεί η αγορά να οδηγηθεί σε υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων. Κατά τη διάρκεια των workshops του διημέρου, και μέσα από αναλυτικές συζητήσεις, συγκεντρώθηκαν ενδιαφέρουσες θέσεις, ενώ στο τέλος της δεύτερης μέρας έγινε μια στοχευμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου QUALICHeCK.

Η Ομάδα Σύμπραξις είναι μέλος της συντονιστικής ομάδας του QUALICHeCK, υπεύθυνη για τη διαχείριση και την επικοινωνία του έργου. Το QUALICHeCK ολοκληρώνεται σύντομα φέρνοντας σταδιακά στο κοινό τα σημαντικά αποτελέσματά του.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ