Το “Columbia University MBA Program” απόκτησε πρόσβαση στις αναλύσεις της VRS

Το “Columbia University MBA Program” απέκτησε πρόσβαση στις αναλύσεις της VRS μέσω της πλατφόρμας της FACTSET και ειδικότερα μέσω του Συστήματος “FactSet Entitlement Management” μετά από επίσημη αίτηση που υποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2016.

Το “MBA Program” αποτελεί επιμέρους ακαδημαϊκό τμήμα του Columbia University. Το εν λόγω Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το έτος 1754 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ). 

Αποτελεί το παλαιότερο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης και το πέμπτο αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στις ΗΠΑ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ