Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο συνέδριο European Ecosystem Services 2016

Συνέδριο European Ecosystem Services 2016

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στις 19-23 Σεπτεμβρίου στο συνέδριο European Ecosystem Services 2016, στο οποίο παρουσίασε το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia ανάμεσα σε άλλα 15 προγράμματα LIFE που μέσα από τις δράσεις τους δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποκατάσταση και βελτίωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπου συμμετείχαν πάνω από 600 εκπρόσωποι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, διεθνείς οργανισμούς, υπουργεία και ιδιωτικό τομέα, συντάχθηκε η Διακήρυξη της Αμβέρσας, θίγοντας τον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου των οικοσυστημικών υπηρεσιών πάνω στις αρχές της αειφορίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τη Διακήρυξη αυτή συνυπέγραψε και η Τράπεζα Πειραιώς.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ