Η Μanifest χορηγός του 15ου Συνεδρίου ΚPMG Οικονομικών Διευθυντών

Η θεματολογία του 15ου KPMG συνεδρίου Οικονομικών Διευθυντών, ανέλυε φλέγοντα και σημαντικά θέματα που αφορούν τους CFOs.

Αναλυτικότερα, τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούν την οικονομική διοίκηση, αλλά και τους CEOs, όπως η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για την υποχρεωτική αλλαγή των ελέγχων / mandatory firm rotation, η σχέση του CFO με το Cyber Security, οι εναλλακτικοί μέθοδοι χρηματοδότησης, τα επίκαιρα φορολογικά θέματα, και το πολύ σημαντικό θέμα του Value Based Management.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ