Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοίνωση Ετήσιων Αποτελεσμάτων και Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών 2016

Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι:
  • Η ανακοίνωση των Ετήσιων Αποτελεσμάτων 2016 και η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. 
  • Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (www.piraeusbankgroup.com) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 θα  πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ