Υπεύθυνες επιχειρήσεις για ένα βιώσιμο μέλλον

Άρθρο της Κωνσταντίνας Μπάτσαρη, Advisory & Project Manager της Global Sustain στο Έθνος της Κυριακής (02.04.2017)

Οι διεθνείς εξελίξεις και τα νέα κανονιστικά δεδομένα καλούν ολοένα και περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα να προσαρμόσουν την ατζέντα τους, ενσωματώνοντας τις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας. Μπορεί η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και το οικονομικό κόστος να είναι από τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες που διατηρούν την εφαρμογή της εταιρικής υπευθυνότητας σε μέτρια επίπεδα, ωστόσο αυτό αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι Στόχοι Αειφορίας των Ηνωμένων Εθνών αλλά και η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, είναι από τις σημαντικότερες παραμέτρους που οδηγούν σε αυτή την εξέλιξη, επηρεάζοντας τις επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα.  

Σύμφωνα με την Οδηγία η οποία πλαισιώνει μια γενική ρυθμιστική τάση που επικρατεί στο παγκόσμιο επιχειρείν, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαμορφώσουν «υπεύθυνη» ατζέντα, δημοσιεύοντας εκτός από οικονομικές καταστάσεις, περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία. Η Οδηγία 2014/95/ΕΕ αναμένεται να επηρεάσει περίπου 6.000 επιχειρήσεις στην Ε.Ε., ενώ ανάλογα με τις προϋποθέσεις οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν σε κάποια κράτη μέλη (π.χ. αριθμός εργαζομένων, τζίρος κ.λπ.), ο αριθμός είναι μεγαλύτερος.  Στην Ελλάδα, έχει ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία από τον Ιούλιο του 2016, ενώ από το 2017 είναι σε πλήρη εφαρμογή και οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις νέες απαιτήσεις θα αρχίσουν να λογοδοτούν με έτος αναφοράς το 2016. Συνολικά, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις αναμένεται να επηρεαστούν 70 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Ωστόσο, ο νομοθέτης προχωρώντας σε τροποποίηση των απαιτήσεων δημοσίευσης βάσει της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. και ΕΠΕ, απαιτεί πλέον την αναφορά κινδύνων που προκύπτουν από περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει πάνω από 10.000 επιχειρήσεις, οι οποίες όμως θα έχουν λιγότερες απαιτήσεις δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  

Η υιοθέτηση των Στόχων Αειφορίας του ΟΗΕ (Sustainable Development Goals-SDGs) αποτελεί σημαντικό βήμα αναγνώρισης της συλλογικής ευθύνης που έχουμε όλοι απέναντι στον πλανήτη. Τα κράτη-μέλη καλούνται να υιοθετήσουν τους 17 Στόχους του ΟΗΕ και να τους υλοποιήσουν έως το 2030. Μέσα από τους Στόχους, η παγκόσμια κοινότητα φιλοδοξεί να διαχειριστεί κρίσιμα προβλήματα όπως είναι η φτώχεια, ο υποσιτισμός, η υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση και η κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων. Σημαντικά οφέλη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να φέρει και η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, βάσει της οποίας η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη θα πρέπει να περιοριστεί στους 2 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, η αειφορία δεν είναι μόνο υποχρέωση. Είναι ευκαιρία. Οι εταιρείες που ενσωματώνουν στην πολιτική τους την αειφορία και τις αρχές της είναι εταιρείες που δεν εφαρμόζουν απλά το γράμμα του νόμου, αλλά δημιουργούν καλές πρακτικές, καινοτομούν, και κατά συνέπεια αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται από κοινό κι επενδυτές.

Η εκπαίδευση σε θέματα υπευθύνων επενδύσεων, επιχειρηματικής ηθικής και αριστείας, διαφάνειας, λογοδοσίας, αξιακής αποτίμησης δράσεων, κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης κινδύνων, υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας και καινοτομίας αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο στην προετοιμασία των επιχειρήσεων για τη χάραξη του δρόμου τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ο σχεδιασμός στρατηγικής αειφορίας, οι απολογισμοί αλλά και η αξιακή αποτίμηση, χωρίς αμφιβολία αποτελούν προκλήσεις για τους οργανισμούς αλλά και σημαντικά εργαλεία αυτοβελτίωσης. H Global Sustain βρίσκεται στο πλευρό των οργανισμών που βρίσκονται ante portas στην αειφορία, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη μέσα από τη συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, με επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος – περιβάλλον – οικονομική ωφέλεια.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ