Εκδήλωση για την Ηγεσία και Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας από την GEP

Εκδήλωση: Ηγεσία και Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

Πώς συνδέονται με την επιτυχή πορεία της επιχείρησης; Τι είναι η εταιρική κουλτούρα; Γιατί είναι σημαντική; Ποια είναι η κατάλληλη; Πώς διαμορφώνεται; Ποιος είναι ο ρόλος του μάνατζερ – ηγέτη; 

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, δόθηκαν από τον καθηγητή μάνατζμεντ και Δ/ντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημήτρη Μπουραντά, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε, την Τετάρτη 15 Μαρτίου, στα γραφεία της GEP, παρουσία πολλών εκπροσώπων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.    
 
Η προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα και προβλήματα υγείας δεν αποτελεί μόνο νομική και ηθική υποχρέωση των επιχειρήσεων, αλλά αποτελεί και χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης και προόδου.

Η ισχυρή, αποτελεσματική και ουσιαστική άσκηση του επιτελικού ρόλου της διοίκησης αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας και για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας. Με τη σειρά της, η υψηλού επιπέδου ασφάλεια και υγεία αποτελεί σημαντικό προαπαιτούμενο για την επιτυχή πορεία της επιχείρησης.

Με βάση τα παραπάνω, η ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας σε κάθε επιχείρηση φαντάζει, πιο επιτακτική από ποτέ. 
     
Για τις καινοτόμες λύσεις και τα εργαλεία, όπως το Safety Culture Survey και το BBS (Behavioral Based Safety), τα οποία μπορούν να έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις που βάζουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τον άνθρωπο,  μίλησε στο κοινό ο Δ/νων Σύμβουλος της GEP, Γιώργος Λαμπρινός. 

H συγκεκριμένη εκδήλωση, ήταν η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων που προγραμματίζει η GEP, με στόχο την ευαισθητοποίηση των στελεχών των επιχειρήσεων της χώρας μας, πάνω στο σημαντικό θέμα της δημιουργίας κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας. Η κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, πρακτικά «μεταφράζεται» σε υγιείς και ασφαλείς επιλογές συμπεριφοράς, που ακολουθούν τον εργαζόμενο και μετά το πέρας του εργασιακού ωραρίου του, στην υπόλοιπη ζωή του, άρα και στο κοινωνικό σύνολο. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ