Τράπεζας Πειραιώς: Advanced Mobile Marketing

Το επιτυχημένο πρόγραμμα της σειράς «Cutting Edge Courses» από την «Εξέλιξη» επιστρέφει με νέο τμήμα στις 3 & 4 Μαΐου

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μετά τη μεγάλη επιτυχία των προγραμμάτων «Digital Marketing Practitioner» και «e-Commerce Project Manager», της e-Academy, δημιούργησε μια νέα σειρά εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα Cutting Edge Courses, που στοχεύουν να διαδώσουν τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και εργαλεία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα του digital marketing και της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. 

Καθώς, ο αριθμός των καταναλωτών που επιλέγουν το smartphone ή το tablet για τις καθημερινές συναλλαγές τους να αυξάνεται ραγδαία και με τις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες να διαμορφώνουν νέες ανάγκες και ευκαιρίες, το πρόγραμμα «Advanced Mobile Marketing», αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για αυτούς που επιθυμούν να εξελίξουν την mobile marketing στρατηγική τους. 

Μέσα σε 16 ώρες εκπαίδευσης και με εισηγητή τον Rob Thurner, κορυφαίο στον κλάδο του, το σεμινάριο προσφέρει την πλέον επικαιροποιημένη και στοχευμένη ενημέρωση, προκειμένου οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τεχνικές και εργαλεία και να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση ώστε να σχεδιάζουν, συντονίζουν, υλοποιούν και αξιολογούν ολοκληρωμένες mobile marketing στρατηγικές.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του σεμιναρίου αποτελεί η σύνδεση της γνώσης που παρέχεται σε κάθε θεματική ενότητα, με την εφαρμογή της στην πράξη και αυτό επιτυγχάνεται μέσω ομαδικών ασκήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα «Advanced Mobile Marketing», από τον πρώτο κύκλο του, έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, στελέχη μάρκετινγκ μεγάλων Ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, που επικεντρώθηκαν  στις σύγχρονες τεχνικές και στην πρακτική εξάσκηση.

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αναδυόμενους τομείς της οικονομίας και έχει στόχο την υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες στο site της Εξέλιξης, www.excelixi.org

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ