Τελετή Απονομής – Education Business Awards 2017 powered by RDC Informatics

Στην RDC Informatics πιστεύουμε ότι η Καινοτομία πρέπει να σηματοδοτεί την εξέλιξη της Εκπαίδευσης. 

Στηρίζουμε το θεσμό των Education Business Awards 2017, ώστε η ανάδειξη των καινοτόμων πρακτικών να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για κάθε Εκπαιδευτικό Οικοσύστημα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ