Τράπεζα Πειραιώς: Επενδυτικές προοπτικές στις διεθνείς αγορές

Το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς και η JP Morgan Asset Management διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Επενδυτικές προοπτικές στις διεθνείς αγορές». Κύριοι ομιλητές ήταν ο κ. George Juscsak, στέλεχος της JP Morgan Asset Management, και ο κ. Ηλίας Λεκκός επικεφαλής του Economic Research & Investment Strategy της Τράπεζας Πειραιώς.

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 150 πελάτες του Private Banking, παρουσία των Relationship Managers των πελατών και στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στο θέμα των διεθνών αγορών. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Juscsak αναφέρθηκε στην  πορεία της διεθνούς οικονομίας και στις προοπτικές των βασικών κατηγοριών αξίων. Πιο συγκεκριμένα, περιέγραψε τη θετική  πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης, η οποία εκτός από τις ΗΠΑ έχει αρχίσει να αποκτάει δυναμική τόσο στην Ευρώπη όσο και τις αναδυόμενες αγορές. Έμφαση δόθηκε επίσης και σε βασικές δομικές ανισορροπίες, στις ΗΠΑ κυρίως, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή κινδύνου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άνοδο του πληθωρισμού και την επίπτωση αυτού στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ και το δολάριο. Εστίασε επίσης στην σύγκριση των αποτιμήσεων και των παραγόντων που επιδρούν σε βασικές μετοχικές αγορές όπως και σε θέματα ευαισθησίας διαφορών κατηγοριών επενδύσεων (μετοχικών και ομολογιακών) σε μεταβολές επιτοκίων.

Ο κ. Λεκκός στην παρουσίαση του αναφέρθηκε τόσο στην πορεία των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων από την αρχή των μνημονίων έως τώρα αλλά και στις πιο άμεσες επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται υπό εξέλιξη. Μέσω αυτής της ανάλυσης  ανέδειξε τόσο τους μεγαλύτερους κινδύνους αλλά και τις κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να κινηθεί στο άμεσο μέλλον η ελληνική οικονομία.  Όπως τόνισε, παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει συρρικνωθεί σημαντικά από το 2008 έως σήμερα και παρά το ότι οι μελλοντικοί δημοσιονομικοί στόχοι παραμένουν φιλόδοξοι, η οικονομική πορεία της χώρας είναι υπό προϋποθέσεις αναστρέψιμη.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ