Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με τον όμιλο εταιρειών «ΠΕΤΣΑΣ»

Η Τράπεζα Πειραιώς και ο όμιλος εταιρειών ΠΕΤΣΑΣ ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας της Τράπεζας, με στόχο την άμεση και ενεργό υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα αλλά και την ενίσχυση της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών.

Η εταιρεία ΠΕΤΣΑΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 1984, με σκοπό την επεξεργασία βάμβακος για την παραγωγή υφασμάτων και την τροφοδοσία με πρώτη ύλη, της μονάδας παραγωγής εσωρούχων. Το 2009 ο όμιλος έκανε στρατηγική κίνηση υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος ύψους € 3,8 εκ., με ίδια κεφάλαια ,που αφορούσε στην επέκταση των δραστηριοτήτων του στην παραγωγή βιοκαυσίμων. 

Ο όμιλος Πέτσας διαθέτει στην παρούσα φάση 2 μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, στο Κουτσό Ξάνθης και στην Κομοτηνή με συνολική ετήσια δυναμικότητα για την ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε 39.600 τόνους και για τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 23.760 τόνους. Η επιχείρηση ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. αξιοποιεί τον παραγόμενο βαμβακόσπορο  του εκκοκκιστηρίου για την παραγωγή βαμβακέλαιου (υψηλή μετατρεψιμότητα σε βιοντίζελ), μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής του παραγόμενου βιοκαυσίμου. Για τον σκοπό αυτό έχει συνάψει συμβάσεις με βαμβακοπαραγωγούς που καλλιεργούν 23.000 – 25.000 στρέμματα με ανοδική τάση. 

Ο όμιλος παράλληλα στηρίζει την τοπική οικονομία συγκεντρώνοντας ελαιούχους σπόρους (ελαιοκράμβη και ηλίανθο) που αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή του βιοντίζελ, αποκλειστικά από τους γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή Ξάνθης και Ροδόπης. Η συνολική έκταση που καλλιεργείται για την ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε, με συμβάσεις ενεργειακών φυτών (Ηλίανθος), ανέρχεται στα 6.500 στρέμματα, ενώ για την εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε η καλλιέργεια ελαιοκράμβης ανέρχεται  σε 2.500 στρέμματα και για τον ηλίανθο σε 9.200 στρέμματα με αυξητικές τάσεις.

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται για να παράγει τα προϊόντα του, αλλά και εγγυημένη την έγκαιρη πληρωμή τους όταν τα παραδώσει στην Εταιρεία.

Η νέα αυτή συμφωνία Συμβολαιακής Γεωργίας, αφορά σε ολοκληρωμένη χρηματοδοτική πρόταση και πιστοποιεί τη σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη του αγροτικού επιχειρείν και την ενθάρρυνση κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ