Οι οικονομικοί διευθυντές στον ασφαλιστικό κλάδο αναζητούν την απαραίτητη πληροφόρηση για να στηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους

Οι οικονομικοί διευθυντές στον ασφαλιστικό κλάδο αναζητούν την απαραίτητη πληροφόρηση για να στηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους

Οι οικονομικοί διευθυντές (Chief Financial Officers – CFOs) στον ασφαλιστικό κλάδο, κινούμενοι σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, υποστηρίζουν ότι, ενώ η ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα, η βασικότερη συνεισφορά τους στην επιχείρηση είναι η εξασφάλιση σαφούς, εύστοχης και έγκαιρης πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουν, επίσης, να εξισορροπήσουν τα επερχόμενα λογιστικά πρότυπα, με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, εισάγοντας νέα χρηματοοικονομικά μοντέλα. Αυτό προκύπτει από την ετήσια έρευνα της ΕΥ, μεταξύ οικονομικών διευθυντών από σχεδόν 60 διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, Global Insurance CFO Survey.     

Για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, οι οικονομικοί διευθυντές έχουν ένα σαφές όραμα των προτεραιοτήτων τους για το διάστημα μέχρι και μετά το 2020. Το 74% των ερωτηθέντων αναφέρει ως κορυφαία του προτεραιότητα την παροχή καλύτερης σε βάθος πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης μιας άμεσης, σχετικής και ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ακολουθούν η ευθυγράμμιση της πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά και αναλογιστικά ζητήματα, καθώς και τους κινδύνους (48%), και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω απλούστευσης διαδικασιών και αυτοματοποίησης (47%). Την ίδια ώρα, το 41% αναφέρει την ταχεία και ασφαλή υποβολή εκθέσεων ως βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη ενημέρωση, ενώ 33% θεωρεί βασική του προτεραιότητα την εφαρμογή των κανονιστικών και οικονομικών απαιτήσεων.

Με την ανάπτυξη να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του ασφαλιστικού τομέα, οι οικονομικοί διευθυντές σε όλες τις περιοχές (Ευρώπη, Αμερικανική Ήπειρο και περιοχή Ασίας-Ειρηνικού) επενδύουν όλο και περισσότερο σε υποδομές και τεχνολογίες, για να ενισχύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, για να καταφέρουν να πετύχουν την αύξηση των εσόδων που επιδιώκουν. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να αντιμετωπίσουν τα νέα λογιστικά πρότυπα και τις πολλαπλές βάσεις υποβολής αναφορών. 

Η υποστήριξη των επιχειρηματικών στόχων
Οι επιχειρηματικές συνεργασίες εξελίσσονται σε καταλυτικό παράγοντα για την ευθυγράμμιση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών λειτουργιών, καθώς και των λειτουργιών διαχείρισης ρίσκου. Το 48% των οικονομικών διευθυντών θεωρεί ότι αυτό αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την παροχή πληροφόρησης προς την επιχείρηση για όλα τα βασικά μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων του κεφαλαίου και του κινδύνου. Αμφισβητούν έντονα το status quo και την τάση για μη αλλαγή που εμποδίζει την άμεση επεξεργασία των αναφορών και των αναλύσεων για χρηματοοικονομικά και αναλογιστικά θέματα, καθώς και θέματα διαχείρισης κινδύνων, και επιδιώκουν την εξάλειψη της χειροκίνητης επεξεργασίας το ταχύτερο δυνατόν. 

Μάλιστα, το 51% των ερωτηθέντων διαμαρτύρεται για την ύπαρξη αποκομμένων δεδομένων, συστημάτων, χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών, τα οποία δεν αλληλεπιδρούν. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η έλλειψη μιας μοναδικής ολοκληρωμένης πλατφόρμας που να μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλές μεθοδολογίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων λογιστικής και προγραμματισμού. Μια τέτοια πλατφόρμα θα βελτίωνε το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και την ποιότητα των εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων. 

Ένα νέο χρηματοοικονομικό μοντέλο λειτουργίας
Ένας μεγάλος αριθμός οικονομικών διευθυντών σε ολόκληρο τον κόσμο έχει σαφείς στόχους για τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου λειτουργίας μέχρι το 2020. Υπάρχει μια σαφής τάση συνεχούς επέκτασης του ρόλου του οικονομικού διευθυντή, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης ευθύνης για όλα τα οικονομικά δεδομένα και analytics. Το επιδιωκόμενο μοντέλο λειτουργίας, με τυποποιημένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, θα οδηγήσει σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στα χρηματοοικονομικά και αναλογιστικά θέματα, καθώς και στα θέματα κινδύνου.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, μέχρι το 2020, το μοντέλο χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών λειτουργιών θα πρέπει να έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις στρατηγικές προτεραιότητες. Οι ψηφιακές λύσεις θα αυξήσουν τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για το τι μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί από τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες. Καθώς οι οικονομικοί διευθυντές κατανοούν καλύτερα τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία, πολλοί από αυτούς θα διεξάγουν πιλοτικά έργα για να υποστηρίξουν τη χρήση τους. 

Αλλά και η επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού θα κάνει τη διαφορά. Η ανάπτυξη των αναλυτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα για την ανάπτυξη των εργαζομένων στις οικονομικές διευθύνσεις, σύμφωνα με τους οικονομικούς διευθυντές, καθώς το 46% δηλώνει ότι επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό για να αναπτύξει τις δεξιότητές του.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Λάμπρος Γκόγκος, Εταίρος, Επικεφαλής του τμήματος Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρατηρεί: «Ο έντονος ανταγωνισμός και η αυστηροποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στην Ελλάδα. Η ψηφιακή τεχνολογία θέτει στη διάθεση των οικονομικών διευθυντών τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να παρέχουν πιο άμεση και σφαιρική πληροφόρηση για όλες τις βασικές λειτουργίες της εταιρείας τους. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών προϋποθέτει επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, αλλά και στην εξεύρεση, εκπαίδευση και διατήρηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού». 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ