Υγιεινά Σχολικά Γεύματα για όλα τα παιδιά

Υγιεινά Σχολικά Γεύματα για όλα τα παιδιά: Το Ινστιτούτο Prolepsis για τα οφέλη επέκτασης των σχολικών γευμάτων σε όλα τα σχολεία

Η επέκταση της σχολικής σίτισης και η εφαρμογή της σε ευρεία κλίμακα, βάσει όσων αναφέρονται στις προτάσεις αντιμέτρων της Κυβέρνησης στα δημοσιονομικά μέτρα που θα εφαρμοστούν μετά το 2018 θα μπορούσε να προσφέρει μία μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη υγιεινών διατροφικών προτύπων και μία ευρείας κλίμακας μακροχρόνια κοινωνική επένδυση με βασικούς αποδέκτες τα παιδιά.

Διαβάστε το δελτίο τύπου για τα οφέλη επέκτασης των σχολικών γευμάτων στα σχολεία και τα θετικά αποτελέσματα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ εδώ

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ