Οι SDGs στο επίκεντρο της Επιχειρηματικής Στρατηγικής

Η εξάλειψη της φτώχειας κυρίαρχη τάση στην Ελλάδα ως προς τους SDGs
Τι δείχνουν τα μη οικονομικά στοιχεία στους απολογισμούς ΕΚΕ

Άρθρο του Μιχάλη Σπανού, Διευθύνοντα Συμβούλου της Global Sustain στη Ναυτεμπορική

Από την έντυπη έκδοση

Επιμέλεια: Σοφία Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr

Η πλήρης ενσωμάτωση των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) στον επιχειρησιακό σχεδιασμό βρίσκεται στην αρχή της τόσο στην Ελλάδα όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη, αν και αναφορά έχει αρχίσει ήδη να γίνεται στις σχετικές εκθέσεις.

Ειδικότερα κατά την περίοδο 2015-2016, 5% των εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα είχαν ήδη αναφορά στους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Αειφορίας(CSE) για τους SDGs.

Αντιπροσωπευτικοί παράγοντες της ελληνικής αγοράς μιλούν για την πρόοδο που έχει γίνει και για τον δρόμο που μένει ακόμη να διανυθεί με ορίζοντα το 2030.

Οι SDGs στο επίκεντρο της Επιχειρηματικής Στρατηγικής

Ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain, υπενθυμίζει μιλώντας στη «N» ότι πρόσφατα οι οργανισμοί GlobeScan και SustainAbility δημοσιοποίησαν αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας για την πρόοδο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Evaluating Progress Towards the SDGs).

Η έρευνα αυτή στην οποία συμμετείχαν πάνω από 500 εκτελεστικά στελέχη επιχειρήσεων σε ειδικότητες βιώσιμης ανάπτυξης κατέγραψε τους στόχους όπου οι επιχειρήσεις έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο αλλά και τους στόχους στους οποίους υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει.

Μιχάλης Σπανός, διευθύνων σύμβουλος Global Sustain: «Oι επιχειρήσεις έχουν δείξει, ίσως περισσότερο από ποτέ, να αγκαλιάζουν μια τέτοια υπερεθνική και διακρατική συμφωνία, ανακοινώνοντας αρκετά φιλόδοξα οράματα, στρατηγικές και πυλώνες δράσης αναφορικά με τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των 17 στόχων».

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τον κ. Σπανό, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά μιας και δεν έχουν περάσει ούτε δύο έτη από την ψήφιση των στόχων, ωστόσο, οι επιχειρήσεις έχουν δείξει, ίσως περισσότερο από ποτέ, να αγκαλιάζουν μια τέτοια υπερεθνική και διακρατική συμφωνία, ανακοινώνοντας αρκετά φιλόδοξα οράματα, στρατηγικές και πυλώνες δράσης αναφορικά με τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των 17 στόχων.

Ως ήταν αναμενόμενο, στόχοι όπως «Ζωή στο Νερό» (νο. 13), «Ζωή στη Στεριά» (νο. 14) και «Λιγότερες Ανισότητες» (νο. 10) έλαβαν χαμηλό ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες, ενώ αντίστοιχα στόχοι όπως «Δράση για το Κλίμα» (νο. 13), «Ποιοτική Εκπαίδευση» (νο. 4) και «Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή» (νο. 12) έτυχαν μεγαλύτερης προσοχής.

Αδιαμφισβήτητα οι στόχοι νο. 16 και 17, «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί» και «Συνεργασία για τους Στόχους» αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη όλων των υπολοίπων.

Η στοχοθεσία
Οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Απολογισμών (Εκθέσεων) Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης κάνουν πλέον αναφορά ποιοι από τους στόχους τις αφορούν, τι δράσεις αναλαμβάνουν έναντι αυτών των στόχων, ενώ κάποιες στοχοθετούν έναντι αυτών των στόχων.

Ένας άλλωστε από τους στόχους, ο νο. 12 «Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή» κάνει ειδική μνεία στον υποστόχο 12.6 για ανάγκη απολογισμού των επιχειρήσεων για την πρόοδό τους έναντι των στόχων.

Ως απόρροια, οι μεγαλύτερες παγκόσμιες πρωτοβουλίες έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών για δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (όπως Global Reporting Initiative, Global Compact, ISO) έχουν αρχίσει να δημοσιοποιούν έγγραφα, οδηγίες και εργαλεία υποβοήθησης των επιχειρήσεων, με τη σημαντικότερη αυτών το SDG Compass.

Καλές πρακτικές

Αντίστοιχα παραδείγματα επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έχουν πραγματοποιήσει κάποιου είδους αναφορά σε απολογισμό (έτος αναφοράς 2015) είναι μεταξύ άλλων οι Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Global Sustain, Νηρέας, Novartis, ΤΕΡΝΑ και ΤΙΤΑΝ.

Άξια αναφοράς επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί η πρακτική της πολυεθνικής Walgreens Boots Alliance, η οποία έχει θέσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ως επιχειρηματικούς στόχους και τους έχει ενσωματώσει στην εταιρική της στρατηγική.

Η βραβευμένη από τον ΟΗΕ αυτή πρακτική θα παρουσιαστεί από την ίδια την Walgreens Boots Alliance στις 5 Οκτωβρίου στο ετήσιο πολυθεματικό Sustainability Forum της Global Sustain στην Αθήνα (www.sustainabilityforum.gr).

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ