Το Ινστιτούτο Prolepsis για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων και το νέο πρόγραμμα Mig-HealthCare

20 Ιουνίου 2017: Το Ινστιτούτο Prolepsis για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων και το νέο πρόγραμμα Mig-HealthCare

«Η υγεία αποτελεί θεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου»

Σήμερα στην Ελλάδα, σε νησιά και στην ενδοχώρα παραμένουν 62.354 πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά και έφηβοι που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους για την ψυχική και σωματική τους υγεία. Αποτελούν μέρος της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης στην ιστορία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς κάθε λεπτό 20 άνθρωποι σε όλον τον κόσμο αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους εξαιτίας πολέμων, διώξεων ή ανασφάλειας που επικρατεί στις χώρες καταγωγής τους, αναζητώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους ίδιους και την οικογένειά τους.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων 2017 και των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθημερινά οι χιλιάδες πρόσφυγες στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Prolepsis επισημαίνει την ανάγκη προάσπισης της υγείας τους και υλοποίησης αποτελεσματικών παρεμβάσεων για τη διαρκή βελτίωση των όρων διαβίωσής τους. Η ενίσχυση των περιφερειακών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη φροντίδα υγείας για τους πρόσφυγες αποτελούν, συνδυαστικά, αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την υπεράσπιση της υγείας, που συνιστά θεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου. 

Αυτό τον σκοπό καλείται να υπηρετήσει το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mig-HealthCare που ξεκίνησε τον Μάιο 2017 με επικεφαλής εταίρο το Ινστιτούτο Prolepsis και τη συμμετοχή άλλων 13 επιστημονικών φορέων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ερευνητικοί οργανισμοί,  πανεπιστήμια, εθνικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και από 10 χώρες της ΕΕ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα Mig-HealthCare: Strengthen Community Based Care to minimize health inequalities and improve the integration of vulnerable migrants and refugees into local communities αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων.  

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη να προασπίσει την υγεία και ευημερία των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων και να διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στις τοπικές κοινότητες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητα την παροχή υποστήριξης, καθοδήγησης και τεχνογνωσίας προς τις τοπικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Το Mig-HealthCare θα συμβάλλει σε αυτόν τον σκοπό, με την καταγραφή των αναγκών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για τους επαγγελματίες υγείας, με ενημερωτικό υλικό για τους μετανάστες/πρόσφυγες, καθώς και με άλλες στοχευμένες δράσεις.  

Το Mig-HealthCare, για το οποίο ακόμα αναζητείται η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότησή του, θα διαρκέσει τρία χρόνια και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. (DG SANTE). 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://bit.ly/2sGeDPj

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ