Η Eurobank παρουσιάζει τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016

Μπορείτε να κατεβάσετε τον απολογισμό online

Γράμμα προς τους Κοινωνικούς Εταίρους

Το 2016 υπήρξε για την Eurobank το πρώτο έτος κερδοφορίας και εσωτερικής αύξησης κεφαλαίων μετά από έξι χρόνια. Η επιστροφή στην κερδοφορία συντελέστηκε μέσα σε ένα περιβάλλον σταθεροποίησης της οικονομίας, που επιβεβαίωσε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της Τράπεζας είναι στη σωστή κατεύθυνση και αποδίδει καρπούς όταν το περιβάλλον δεν είναι απαγορευτικό. Η στρατηγική μας περιλαμβάνει, αλλά δεν εξαντλείται στις οικονομικές επιδόσεις. Αντιμετωπίζει ολιστικά τη συμβολή της Eurobank στην οικονομία και έχει ως βασική συνιστώσα τον ενεργό ρόλο της Τράπεζας ως «εταιρικού πολίτη». Η υπηρεσία προς την κοινωνία σε όλες τις χώρες όπου έχουμε δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας ταυτότητας, στην πιο ευρεία της έννοια που περιλαμβάνει τόσο τη στήριξη της οικονομίας και της ευημερίας μέσω της οικονομικής ανάπτυξης όσο και την ενίσχυση άλλων πτυχών της κοινωνικής ζωής, όπως η Παιδεία, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, το Περιβάλλον αλλά και η Πρόνοια για τις πιο ευαίσθητες ομάδες. 

Η Eurobank, με γνώμονα την υπεύθυνη εταιρική λειτουργία, σχεδίασε με ευαισθησία και σεβασμό μια σειρά δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών με στόχο να συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Με κεντρικούς άξονες τη διαφάνεια, την αξιοπιστία, την ειλικρίνεια και τη σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση, η Eurobank συνεχίζει να χτίζει ισχυρούς δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους Μετόχους, τους Εργαζόμενους, τους Πελάτες και τους Προμηθευτές, τους Αναλυτές και Επενδυτές της, τους Φορείς Επιχειρηματικότητας, την Πολιτεία, τα ΜΜΕ, τις Κανονιστικές Αρχές, τους Νέους Επιχειρηματίες αλλά και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα παρουσιάζει για πρώτη φορά Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο Global Reporting Initiative G4 (GRI G4), στον οποίο αποτυπώνεται η επίδοσή της στους βασικούς πυλώνες Εταιρικής Υπευθυνότητας, την Οικονομία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. 

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε προσπάθεια ανάταξης και ανάπτυξης. Στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια, αναλαμβάνουμε ενέργειες και πρωτοβουλίες οι οποίες ενδυναμώνουν την ελληνική επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, επιβραβεύουν την αριστεία, βελτιώνουν την πρόσβαση σε κεφάλαια και ρευστότητα, αναδεικνύουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον τόσο για τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους όσο και για τους συνανθρώπους μας.

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και στοχεύοντας στη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, η Eurobank σε συνεργασία με το Corallia, δημιούργησε το Πρόγραμμα egg – enter•grow•go. Το Πρόγραμμα αποτελεί τον πλέον επιτυχημένο επιχειρηματικό επιταχυντή στην Ελλάδα, ο οποίος από το 2013 μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει 200 νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν 98 επιχειρηματικές ομάδες. Παράλληλα, με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας έχει διοργανώσει σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, 3 Διαγωνισμούς Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» συγκεντρώνοντας 747 υποψηφιότητες. Το 2016 η Eurobank ολοκλήρωσε για 14η συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», επιβραβεύοντας 14.944 αριστούχους μαθητές. Με τη διεξαγωγή των βραβείων ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας «Growth Awards» ανέδειξε, από ένα σύνολο 172 υποψηφιοτήτων, 7 εταιρείες για τον τρόπο που ανταπεξήλθαν στο διεθνή ανταγωνισμό και ηγήθηκαν των προσπαθειών για εξωστρέφεια. Παράλληλα η Τράπεζα ανέλαβε πρωτοβουλίες ενισχύοντας ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μέσα από το πρόγραμμα «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές». Οι περισσότερες από τις παραπάνω πρωτοβουλίες της Τράπεζας έχουν ως κεντρικό σημείο αναφοράς τους νέους ανθρώπους. 

Η Eurobank δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται με υπεύθυνο τρόπο, δίνοντας έμφαση στη φροντίδα και την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, εφαρμόζοντας διεθνώς πιστοποιημένα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ως αποτέλεσμα, με την εφαρμογή του πιστοποιημένου Σύστηματος Διαχείρισης Ενέργειας, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 8,1% σε σχέση με το 2015. 

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου αποτελούν το σπουδαιότερο κεφάλαιο για την επιτυχία και την εξέλιξή του. Η Eurobank, δίνοντας έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, παρείχε το 2016 πάνω από 10 ημέρες εκπαίδευσης κατά μέσο όρο σε κάθε εργαζόμενο του Ομίλου και παρέμεινε σταθερή στη διαχρονική δέσμευσή της για ενεργή και συστηματική αξιοποίηση των ανθρώπων της. 

Η αντίληψή μας για το ρόλο και την παρουσία της Eurobank στην κοινωνία και την οικονομία, αποτυπώνεται μέσω του κεντρικού μηνύματος «προτεραιότητα σε εσένα», μια δέσμευση που θα συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη και στο μέλλον, εστιάζοντας στις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη χωριστά. Στόχος μας είναι να φέρουμε την Eurobank στην πρωτοπορία των εξελίξεων στον τραπεζικό κλάδο, στηρίζοντας με κάθε τρόπο τους πελάτες μας και τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των οικονομιών που υπηρετούμε με βάση τις αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ