Δήμος Αγ. Δημητρίου: Κοινωνικό Φροντιστήριο • Έναρξη σχολικής χρονιάς 2017-18

Ανοίγει τις πόρτες του για πέμπτη συνεχή σχολική χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγ. Δημητρίου, συνεχίζοντας την επιτυχημένη λειτουργία του.

Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας και των τριών τάξεων του Γενικού Ενιαίου Λυκείου, καθώς και των πανελλήνια εξεταζόμενων μαθημάτων.

Η παράδοση των μαθημάτων θα γίνεται στο 3ο Λύκειο Αγ. Δημητρίου, κατά τις απογευματινές ώρες. Ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2017, αποκλειστικά από εθελοντές καθηγητές/ριες και από φοιτητές/ριες τμημάτων Πανεπιστημίου, η ειδικότητα των οποίων σχετίζεται με τις ανάγκες των μαθημάτων που διδάσκονται, προσφέροντας γενναιόδωρα λίγο από το χρόνο τους.

Στόχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου μέσα από την κοινωνική δομή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, είναι η στήριξη μαθητών Λυκείου της πόλης των οποίων η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στα έξοδα ενός ιδιωτικού φροντιστηρίου.
 
Η διαδικασία για τους μαθητές/τριες
Οι μαθητές/ριες των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, μπορούν να προσέρχονται με τη συνοδεία γονέα ή του κηδεμόνα τους, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας παράλληλα και τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν. Η εισαγωγή τους γίνεται βάσει κριτηρίων μοριοδότησης που έχει ψηφίσει το Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ωφελούμενους μαθητές:

1. Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης .
2. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους δεν είναι Δημότες).
4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής του γονέα η κηδεμόνα.
5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής του ωφελούμενου μαθητή.
6. Για απόφοιτους: Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου. 
7. Για ανέργους:  Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
8. Για άτομα ΑΜΕΑ: Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αναπηρίας μαθητή, γονέα ή κηδεμόνα, αδελφού/ής. 
9. Για απόρους: Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου απορίας.
 
Η διαδικασία για τους εθελοντές/ριες καθηγητές/ριες
Οι καθηγητές/ριες και φοιτητές/τριες (επί πτυχίω και όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 2ο έτος σπουδών) που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης τα εξής:

1. Αίτηση – δήλωση συμμετοχής στο ΚΦΑΔ με την οποία δηλώνουν ότι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και εθελοντικώς (θα διατίθεται στο ΚΦΑΔ και θα αναρτάται ηλεκτρονικά).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Για αλλοδαπούς: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ 
5. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (υποχρεωτικά) και απλό φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον υπάρχουν).
6. Για φοιτητές: Βεβαίωση σπουδών.
 
Η διαδικασία για τους εθελοντές/ντριες υποστήριξης διοικητικού έργου

Επίσης, όσοι θέλουν να γίνουν εθελοντές/ντριες και να προσφέρουν λίγο από το χρόνο τους στη γραμματειακή υποστήριξη και τη γενικότερη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου καλούνται να προσκομίσουν:

1. Αίτηση – δήλωση συμμετοχής (θα διατίθεται στο ΚΦΑΔ και θα αναρτάται ηλεκτρονικά),
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
3. Για αλλοδαπούς: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ,
4. Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή απλό φωτοαντίγραφό Ανώτατου ή Ανωτέρου Επιστημονικού ιδρύματος ή άλλης Σχολής.
5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Δεκτές  γίνονται μόνον αιτήσεις μαθητών, μαθητριών και αποφοίτων Γενικού Ενιαίου Λυκείου δημοτών ή κατοίκων Δήμου Αγίου Δημητρίου. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές και αιτήσεις από μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στα σχολεία του Δήμου αλλά δεν είναι ούτε δημότες ούτε κάτοικοι έπειτα από βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου και αιτήσεις μαθητών, μαθητριών και αποφοίτων όμορων Δήμων που αποδεδειγμένα δεν λειτουργούν στους οικείους Δήμους Κοινωνικά Φροντιστήρια.

Οι αιτήσεις για τους ωφελούμενους μαθητές/τριες και του εθελοντές/ριες θα παραλαμβάνονται στο3ο Γενικό Λύκειο Αγίου Δημητρίου στην οδό Αργοστολίου και Σάμου (είσοδος από Καπετανάκη), από 4 έως 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:30 – 20:00

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 9840717 (ώρες 15:00- 21:00), e-mail:kfad@dad.gr.
 
Δείτε επίσης:
Κριτήρια μοριοδότησης
Κανονισμός Λειτουργίας ΚΦΑΔ

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ