Η ΕΥ συνεργάζεται με τη Microsoft παρέχοντας λύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων

Η ΕΥ συνεργάζεται με τη Microsoft παρέχοντας λύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων

Η ΕΥ ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Microsoft για την προώθηση της νέας λύσης Workplace Insights, η οποία στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, αλλά και την εργασιακή ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, αξιοποιώντας στοιχεία και δεδομένα της επιχείρησης στο σύγχρονο περίπλοκο, ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Workplace Insights συνδυάζει την πλατφόρμα του Workplace Analytics της Microsoft με την εμπειρία της ΕΥ στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα data analytics, προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις, που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. 

Η πλατφόρμα αναλύει δεδομένα από τα υφιστάμενα μέσα επικοινωνίας και συνεργασίας μιας επιχείρησης, ενσωματώνει και συνδυάζει δεδομένα και από άλλα συστήματά της, με σκοπό να καταγράψει πώς οι ομάδες αξιοποιούν το χρόνο τους, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά (όπως για παράδειγμα, με προμηθευτές ή πελάτες). Η ΕΥ ερμηνεύει τα αποτελέσματα και τα μετατρέπει σε χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για να υποστηρίξουν την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων τους. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να εφαρμοσθεί και να αξιοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρησιακών σεναρίων. Το Workplace Insights βοηθά τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν δεδομένα για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σε τομείς όπως:

Οργανωτικοί μετασχηματισμοί: Βοηθά στοχευμένες προσπάθειες διαχείρισης αλλαγών και μετασχηματισμού, μέσω της μέτρησης και της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αλλαγών και της εμπλοκής των εργαζομένων σε αυτά, σε πραγματικό χρόνο.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές: Υποστηρίζει την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ωφελειών και τη διατήρηση του κρίσιμου ανθρώπινου δυναμικού, προσδιορίζοντας το βαθμό συνεργασίας και τα πρότυπα επικοινωνίας σε μέχρι πρόσφατα ανόμοιες ομάδες ή επιχειρήσεις. Η ανάλυση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μακροπρόθεσμος δείκτης επιτυχίας ή προειδοποίηση για πιθανούς κινδύνους. 

Σχεδιασμός οργανισμού: Παρέχει στις επιχειρήσεις μια ποσοτική οπτική στις συνήθειες συνεργασίας και επικοινωνίας και σε νέα πρότυπα δραστηριότητας, συμβάλλοντας στη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τις αλλαγές αρμοδιοτήτων και ευθυνών, με βάση αυτά τα νέα σύνολα δεδομένων.

Σχεδιασμός χώρου εργασίας και real estate: Επιτρέπει στους υπεύθυνους σχεδιασμού να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να ενισχύσουν την αφοσίωση και τη συνεργασία των εργαζομένων, κατανοώντας πού, πότε και πώς λειτουργούν οι ομάδες. 

Η εφαρμογή Workplace Insights υποστηρίζεται διεθνώς από περισσότερους από 10.000 συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥ. Η εφαρμογή μπορεί να ενσωματωθεί με το Organization Talent Hub (OTH) της ΕΥ, ένα εργαλείο που βασίζεται στην πλατφόρμα Microsoft Azure. Το OTH μεταφέρει δεδομένα μιας επιχείρησης σε ένα ασφαλές περιβάλλον, παρέχοντας πρόσβαση σε κρίσιμα στατιστικά στοιχεία. Προσφέρει την απαραίτητη λεπτομέρεια για τον προγραμματισμό νέου επιχειρησιακού σχεδίου και την επιλογή και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού.

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή συνεργασία μεταξύ της ΕΥ και της Microsoft, ο κ. Λεωνίδας Κωβαίος, εταίρος του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, δηλώνει: «Το Workplace Insights απαντά σε δύο μεγάλες προκλήσεις για τις σύγχρονες επιχειρήσεις: την κατανόηση του τεράστιου όγκου πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις μέσω των data analytics και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσω της βελτίωσης της απόδοσης, της συνεργασίας, αλλά και του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων. Η εφαρμογή αυτή, που αναπτύχθηκε από κοινού από την ΕΥ και τη Microsoft, δίνει και στις ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους τις προϋποθέσεις να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητές τους, αλλά και να αυξήσουν το βαθμό της εργασιακής τους ικανοποίησης».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ