Τα People Analytics πρέπει να γίνουν πιο φιλικά στο χρήστη

Προκείμενου να αξιοποιήσουν τα people data που συλλέγουν για την προσέλκυση και διατήρηση των αναγκαίων ταλέντων που θα πάνε την επιχείρηση μπροστά, τα τμήματα HR χρειάζεται να υιοθετήσουν μία πιο «φιλική στο χρήστη» προσέγγιση στον τομέα των HR analytics.

Σύμφωνα με το πρόσφατο άρθρο του Καθηγητή John W. Boudreau στο Harvard Business Review “HR Must Make People Analytics More User-Friendly” (Ιούνιος 2016), παρόλο που τα δεδομένα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη πορεία κάθε επιχείρησης, η πρόοδος στον τομέα των HR analytics είναι εντυπωσιακά αργή. Και το παράδοξο είναι ότι έχουν μεσολαβήσει δεκαετίες έρευνας με την ανάπτυξη χρήσιμων εργαλείων, γεωμετρική αύξηση των διαθέσιμων στοιχείων για το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και ξεκάθαρη τεκμηρίωση της σύνδεσης μεταξύ του αποτελεσματικού talent management και της δυνατής οργανωσιακής απόδοσης.

Στο άρθρο του, ο J. Boudreau παρουσιάζει μεθόδους για την αποτελεσματικότερη προώθηση και κατανόηση των HR analytics από όλα τα κοινά μέσα στην επιχείρηση. Μεταξύ άλλων, προτείνει στους επικεφαλής HR ένα πλαίσιο που μπορούν να εφαρμόσουν προκειμένου να βελτιώσουν τον τρόπο που παρουσιάζουν τα human capital metrics μέσα στον οργανισμό (LAMP framework, από τα αρχικά των λέξεων Logic-Analytics-Measures-Process).

Λογική: Τα στοιχεία πρέπει να έχουν νόημα. Εξηγήστε τη σύνδεση μεταξύ των στρατηγικών στόχων και των στόχων talent management, καθώς και τις βασικές αρχές και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν τις μελλοντικές συμπεριφορές σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο. Για παράδειγμα, αντί να παραθέσετε απλά αριθμούς που περιγράφουν τις δημογραφικές τάσεις στη σύνθεση μίας θέσης εργασίας, αναλύστε πώς επηρεάζεται η καινοτομία από τη δημογραφική διαφορετικότητα ή πώς τα στοιχεία προδιαγράφουν τα κυρίαρχα εμπόδια που επηρεάζουν την εξέλιξη της καριέρας σε αυτή τη θέση.

Analytics: Χρησιμοποιείστε τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης ώστε να μετατρέψετε τα data σε χρήσιμη πληροφόρηση. Για παράδειγμα, προκειμένου να κατανοήσετε αν το employee engagement οδηγεί σε υψηλότερη εργασιακή απόδοση, χρειάζεται ανάλυση που να μην αποδεικνύει απλά το συσχετισμό μεταξύ των δύο παραγόντων, αλλά την αιτιότητα (γιατί είναι λογικό οι top performers να έχουν και μεγαλύτερο engagement).

Μετρήσεις: Προσέξτε πολύ τα συστήματα δεδομένων από τα οποία θα εξαχθούν οι αριθμοί, ώστε να είναι ακριβείς και επαληθεύσιμοι. Διαφορετικά, διακινδυνεύετε να καταλήξετε με μία καλοδουλεμένη και λεπτομερή ανάλυση που θα βασίζεται σε λανθασμένα στοιχεία.

Διαδικασία: Αξιοποιήστε τα σωστά κανάλια επικοινωνίας και τεχνικές και επιλέξτε το κατάλληλο timing, ώστε να παρακινήσετε τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τη λήψη αποφάσεων να ενεργήσουν πάνω στα στοιχεία που θα τους παρουσιάσετε.

Για παράδειγμα, οι αναφορές σχετικά με το employee engagement συχνά παρουσιάζονται αμέσως μετά το πέρας της ανάλυσης, ωστόσο η επίδρασή τους είναι μεγαλύτερη αν δοθούν κατά τη διάρκεια συναντήσεων business planning, ιδίως όταν καταδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ του engagement και συγκεκριμένων σημείων στην ατζέντα, όπως η καινοτομία, το κόστος ή η ταχύτητα υλοποίησης. Σε συνεργασία με τον διακεκριμένο Καθηγητή του USC Marshall School of Business, Edward E. Lawler, ο J. Boudreau Boudreau συνέκρινε τα αποτελέσματα ερευνών σε περισσότερα από 100 διευθυντικά στελέχη HR στις Η.Π.Α. το 2013 και το 2016 και διαπίστωσε ότι τα τμήματα HR που εφάρμοζαν και τους 4 άξονες του παραπάνω πλαισίου δράσης ήταν και εκείνα που διαδραμάτιζαν πιο στρατηγικό ρόλο στην επιχείρηση.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ