Ελληνο-Αμερικάνικο Επιμελητήριο: 16ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD

16ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD

Ο Υπουργός Υγείας κ. Α. Ξανθός εκ των βασικών ομιλητών του συνεδρίου
  
To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 16ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD στις 4 & 5 Οκτωβρίου 2017 στο Ξενοδοχείο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ. Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) και της MEDTECH Europe. 
 
Το συνέδριο HEALTHWORLD έχει καθιερωθεί ως κορυφαίο forum διαλόγου μεταξύ ειδικών, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και εθνικών οργάνων χάραξης πολιτικής, κατάθεσης προτάσεων και αναζήτησης λύσεων στα καυτά προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο υγείας.
 
Σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και ασφάλεια, κοινωνική πρόοδος και ευημερία, πρέπει όλοι μας να εστιάσουμε με σύγχρονο τρόπο σκέψης στο γεγονός ότι η καλή υγεία αποτελεί καταλύτη για να προχωρήσουμε μπροστά.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο τίτλος του φετινού συνεδρίου «HealthCare in Greece: Turning Around for the Economy and the Society» καθορίζει το περιεχόμενό του που εστιάζεται ακριβώς στο ρόλο που μπορεί, και επιβάλλεται να διαδραματίσει, ο τομέας της υγείας σε αυτούς τους δύο σημαντικούς και αλληλοεξαρτώμενους άξονες, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Πρέπει να αρθούν όλες οι αγκυλώσεις του παρελθόντος, έχουν γίνει άλματα προόδου προς αυτή την κατεύθυνση, και να εστιάσουμε πέρα από την αξία της υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς στην αξία της για όλους τους πολίτες ως βασικού πυλώνα αειφόρου ανάπτυξης.
 
O Προέδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος δήλωσε, «Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει και φέτος, για 16η φορά, το Συνέδριο HealthWorld με στόχο την ανάδειξη των κατάλληλων πολιτικών υγείας που θα προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και θα εξασφαλίζουν την κοινωνική περίθαλψη και ευημερία. Με καθαρή και συνολική προσέγγιση και δημιουργικό διάλογο, στο Συνέδριο θα συζητηθούν τόσο οι τεχνοκρατικά άρτιες προτάσεις και λύσεις για την επίτευξη των στόχων της φαρμακευτικής πολιτικής όσο και το αποτύπωμα της φαρμακευτικής καινοτομίας στην κοινωνία και τον ασθενή. Θεωρούμε ότι η επένδυση στην Υγεία είναι επένδυση στην ευημερία και με το Συνέδριο μας και με την συμμετοχή όλων των φορέων Υγείας επιθυμούμε να συμβάλουμε στην διαμόρφωση της Εθνικής Φαρμακευτικής Πολιτικής για την επόμενη μέρα».
 
Ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Συντονιστής των Εργασιών του HealthWorld 2017 κ. Ιωάννης Κυριόπουλος τόνισε, «Παρά την παρατεταμένη περίοδο κρίσης και το περιοριστικό πλαίσιο που επιβάλλει η διεθνής εποπτεία στο σύστημα υγείας στη χώρα μας, η αναπτυξιακή δυναμική και οι κοινωνικές αναφορές του παραπέμπουν σε διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να έχουν διαρκή και αθροιστικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδύσεις στην υγεία και το ανθρώπινο κεφάλαιο χρειάζεται να προσανατολίζονται κατά προτεραιότητα στις πολιτικές δημόσιας υγείας, ενώ οι επενδύσεις στην ιατρική περίθαλψη οφείλουν να κατατείνουν στον έλεγχο και την αξιολόγηση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας. Ο επαναπροσανατολισμός της πολιτικής υγείας προς την κοινωνία και την οικονομία συνιστά ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία της και ως εκ τούτου οφείλει να αναδειχθεί σε υψηλή προτεραιότητα, δια της οποίας επιζητείται η βελτίωση της ιατρικής αποτελεσματικότητας, η επίτευξη της οικονομικής αποδοτικότητας σε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας».
 
Ο πρόεδρος της Φαρμακευτικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Μάκης Παπαταξιάρχης, με αφορμή το επικείμενο συνέδριο HealthWorld 2017 είπε χαρακτηριστικά, «Μέσω του 16ου Συνέδριου HealthWorld , με τίτλο “Turning around for the economy and the society”, επιχειρούμε να επισημάνουμε την επιτακτική ανάγκη για ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας με κριτήρια την παραγωγικότητα, την προστιθέμενη αξία, τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα. Η χάραξη μιας νέας εθνικής στρατηγικής με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών καθώς και η εισαγωγή δομικών αλλαγών, είναι πλέον μονόδρομος για ένα καλύτερο αύριο. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός κοινά αποδεκτού ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που θα προστατεύει τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιριών, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση τόσο για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε σωτήριες θεραπείες, όσο και για την ίδια τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Συντασσόμαστε με την Ελληνική Πολιτεία στην Εθνική αυτή προσπάθεια,  έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητά μας τον Έλληνα ασθενή, την καινοτομία και τη συμβολή μας στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.»
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Θεόδωρος Λιακόπουλος με αφορμή το επικείμενο συνέδριο HealthWorld 2016 δήλωσε, «Μετά από επτά χρόνια συνεχούς ύφεσης και συνεχών οριζόντιων περικοπών στις δημόσιες δαπάνες, βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να ασχοληθούμε άμεσα με τον τρόπο που θα βελτιώσουμε την ποιότητα  παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης στους πολίτες. Ένας κυρίαρχος παράγοντας στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η αναβάθμιση της υπάρχουσας τεχνολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο σχεδιασμός ενός προηγμένου συστήματος αξιολόγησης της τεχνολογίας καθώς και η σύσταση ενός νέου φορέα που θα υλοποιήσει ένα προηγμένο σύστημα προμηθειών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων μας»
 
Βασικοί Χορηγοί: JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICAL | JOHNSON & JOHNSON HELLAS MEDICAL DEVICES COMPANIES
 
Χορηγοί Συνεδρίου: BRISTOL-MYERS SQUIBB | GE HEALTHCARE | PFIZER HELLAS
 
Yποστηρικτές Συνεδρίου: ABBOTT LABORATORIES (HELLAS) | ABBVIE PHARMACEUTICALS | ASTRA ZENECA | CSL BEHRING HELLAS | GILEAD SCIENCES HELLAS | MEDTRONIC HELLAS | MSD | PHARMASERVE-LILLY | ROCHE HELLAS | SANOFI AVENTIS | SHIRE HELLAS
 
Αρωγοί Συνεδρίου: BARD HELLAS MEDICAL EQUIPMENT | GLAXOSMITHKLINE | MERCK | UCB
 
Χορηγοί Επικοινωνίας: Η εφημερίδα Real News, ο όμιλος Direction Business Network, οι Free Press εφημερίδες Free Sunday και All About Health , τα περιοδικά Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ και  Business Partners και ο ετήσιος οδηγός ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας: Businessnews.gr – Capital.gr – healthview.gr – healthweb.gr – Iator.gr – Iatrikanea.gr – iatronet.gr -Insurancedaily.gr -– MedicalManage.gr – Medlabnews.gr – Medsin.gr – Onmed.gr – real.gr – Stogiatro.gr – Ygeia360.gr
 
Τηλεοπτικός Σταθμός: SBC
 
Xoρηγός App & Video Webcasting: ΜDATA

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ