ΕΥ: Η πρώτη blockchain πλατφόρμα για τη ναυτιλιακή ασφάλιση είναι γεγονός

ΕΥ: Η πρώτη blockchain πλατφόρμα για τη ναυτιλιακή ασφάλιση είναι γεγονός

H EY και η Guardtime παρουσίασαν την πρώτη πλατφόρμα blockchain για τη ναυτιλιακή ασφάλιση διεθνώς. Η πλατφόρμα παρουσιάσθηκε σε συνεργασία με τους A.P. Møller-Maersk A/S, ACORD, Microsoft, MS Amlin και XL Catlin, έπειτα από μία περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας 20 εβδομάδων.

Η πλατφόρμα blockchain, η οποία διαμορφώθηκε στην τεχνολογία cloud Microsoft Azure, θα εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για την ασφαλιστική αγορά και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από το 2018. Η αρχική, σταδιακή ανάπτυξη της πλατφόρμας, η οποία είναι η πρώτη του είδους της για τον ασφαλιστικό κλάδο, θα περιλαμβάνει την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας blockchain σε όλο το φάσμα του κλάδου της ναυτιλίας. 

Η παγκόσμια blockchain πλατφόρμα συνδέει πελάτες, μεσίτες, ασφαλιστές, καθώς και τρίτα πρόσωπα σε διαμοιρασμένα, κοινά μητρώα, που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την ταυτότητα, τους κινδύνους και την έκθεση σε αυτούς, και ενσωματώνει αυτή την πληροφόρηση σε ασφαλιστήρια συμβόλαια. Στις δυνατότητες της πλατφόρμας περιλαμβάνονται η δημιουργία και συντήρηση στοιχείων ενεργητικού από πολλαπλές πηγές, η σύνδεση δεδομένων με ασφαλιστήρια συμβόλαια, η λήψη πληροφοριών, με βάση τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν αλλαγές τιμολογίων ή επιχειρηματικών διαδικασιών, η σύνδεση στοιχείων ενεργητικού, συναλλαγών και πληρωμών πελατών, και η καταγραφή και επικύρωση επικαιροποιημένων αναγγελιών ζημίων.

Η πλατφόρμα blockchain στηρίζει τον κλάδο της ναυτιλιακής ασφάλισης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί το πολύπλοκο, διεθνές οικοσύστημά της, περιλαμβάνοντας ένα μεγάλο αριθμό παικτών, πλήθος εγγράφων, διπλότυπα, υψηλό όγκο συναλλαγών και μεγάλο βαθμό ταυτοποιήσεων, παράγοντες που πιθανώς εμποδίζουν τη διαφάνεια, τη συμμόρφωση και την αποτελεσματική διαχείριση της έκθεσης σε κινδύνους. Η πλατφόρμα blockchain συνδέει ανόμοια δεδομένα και διαδικασίες με στόχο να αντιμετωπισθούν και να μετριαστούν τα προβλήματα που συνδέονται με την ταυτοποίηση σφαλμάτων. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα blockchain για να αξιοποιήσουν καλύτερα τα κεφάλαιά τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, αυξάνοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τις χειρωνακτικές καταχωρήσεις στοιχείων, τις ταυτοποιήσεις και τα διοικητικά έξοδα.
  
O κ. Γιάννης Πιέρρος, Εταίρος και Επικεφαλής του τομέα Μεταφορών της ΕΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δήλωσε: «Στην ΕΥ, στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία, επενδύοντας διαρκώς στις νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον κλάδο. Η ανάπτυξη της πρωτοποριακής αυτής πλατφόρμας δημιουργεί για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις νέες δυνατότητες διαχείρισης της πληροφόρησης και, κατ’ επέκταση, τη δυνατότητα αυξημένης διαφάνειας, περιορισμού των κινδύνων, εξορθολογισμού και επιτάχυνσης των διαδικασιών και, συνεπώς, σημαντικής μείωσης του κόστους λειτουργίας τους, προς όφελος τόσο των ιδίων, όσο και της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας». 

Ο κ. Λάμπρος Γκόγκος, Εταίρος και Επικεφαλής του τμήματος Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες από το χώρο της πληροφορικής, αναπτύξαμε αυτή την πρωτοποριακή πλατφόρμα, που μπορεί να μειώσει σημαντικά κόστη και κινδύνους στον ασφαλιστικό κλάδο. Η ναυτιλιακή ασφάλιση αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας περίπλοκης επιχειρηματικής διαδικασίας, η οποία μπορεί να βελτιστοποιηθεί, αξιοποιώντας την τεχνολογία blockchain. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλοί ακόμα κλάδοι όπου μπορεί να εφαρμοσθεί αυτή η τεχνολογία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στον κλάδο της ασφάλισης».   

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ