Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης – Επάγγελμα Πωλητή

Αγαπητό μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,

Η ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη βάση του διττού συστήματος (Duale Ausbildung) που αποσκοπεί στην κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών αποτελεί βασικό στόχο του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Το εμπορικό τμήμα αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου. Στα πλαίσια του παραπάνω στόχου, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο αναπτύσσει το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο επάγγελμα του «Πωλητή».

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στον «Πωλητή» (βλ. συνημμένο) ξεκινά τον Ιανουάριο του 2018 και αποτελείται από 280 ώρες ενδοσχολικής εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιείται δυο φορές την εβδομάδα, επτά ώρες την ημέρα. Παράλληλα, τρεις φορές την εβδομάδα, πραγματοποιείται η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, όπου οι συμμετέχοντες θα εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Το σύνολο της εκπαίδευσης έχει διάρκεια πέντε μήνες. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους/νέες με μηδενική ή μικρή εμπειρία στις Πωλήσεις. Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό, θα πρέπει να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2018.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί από την επιτροπή επαγγελματικής εκπαίδευσης του Επιμελητηρίου όπου μέλη της είναι επιχειρήσεις με μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί καινοτομία στον εκπαιδευτικό κλάδο καθώς δημιουργήθηκε από ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους. Η υψηλή ποιότητα του προγράμματος πιστοποιείται από την μεγάλη εμπειρία τους στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων & ικανοτήτων νέων επαγγελματιών.

Η επένδυση ιδιωτικών φορέων στην εκπαίδευση αποτελεί βασική φιλοσοφία του διττού συστήματος & είναι κύριος πυλώνας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Το κόστος της εκπαίδευσης του προγράμματος καλύπτεται από τις ίδιες της επιχειρήσεις. Το κόστος ανά συμμετέχοντα ανέρχεται στα 1.800 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει:

 Ενοικίαση χώρου για πέντε μήνες
 Αμοιβές καθηγητών
 Βιβλία
 Εξετάσεις, συμβουλευτική & οργάνωση από το Επιμελητήριο

Σας επισυνάπτουμε τη θεματολογία του προγράμματος. (βλ. συνημμένο)

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος της εταιρείας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, αναφέροντας και τον αριθμό συμμετεχόντων. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Δρ. Αθανάσιος Κελέμης
Γενικός Διευθυντής & Μέλος Δ.Σ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ