H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μέσο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Καινοτομία

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο επενδύει σε μια διαρκή προσπάθεια ανάδειξης των θεμελιωδών αξιών βιώσιμης ανάπτυξης που  οδηγούν σε ένα πιο ρεαλιστικό όραμα για το μέλλον. Το 15ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», που διοργάνωσε στις 6 Νοεμβρίου 2017 στο Μουσείο Μπενάκη, εστίασε στη βιωσιμότητα στο αστικό περιβάλλον με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη ευκαιριών που καθιστά τις πόλεις πιο ελκυστικές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που φιλοξενούν.
 
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος, αφού καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στη δραστήρια Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Επιμελητηρίου δήλωσε χαρακτηριστικά, «Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, το ζητούμενο των επιχειρήσεων, όπως και των κρατών άλλωστε, εξακολουθεί να παραμένει η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη όμως που μέσα από τη σύγχρονη ανθρωποκεντρική αντίληψη για το επιχειρείν, δεν περιορίζεται στη στόχευση να δημιουργεί θέσεις εργασίας και πλούτο, αλλά να είναι επιπλέον βιώσιμη και να έχει χαρακτηριστικά δίκαιης διανομής του πλούτου, για το σύνολο της κοινωνίας». Στη συνέχεια αφού αναφέρθηκε στην εξέλιξη της έννοιας της ΕΚΕ και την υιοθέτηση και προώθηση ενός νέου ορισμού από την Επιτροπή του Επιμελητηρίου τόνισε: «Ο στόχος της Επιτροπής είναι απλός και συνάμα ουσιαστικός. Η οικονομική κρίση και οι κοινωνικές συνέπειές της, μείωσαν κατά κάποιο βαθμό την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη τους στις επιχειρήσεις. Έστρεψαν την προσοχή του κοινού στην κοινωνική και ηθική επίδοση των επιχειρήσεων. Με την ανανέωση των προσπαθειών για την προαγωγή της ΕΚΕ σήμερα, επιχειρείται να δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Αν αυτά ισχύουν για την Ευρώπη γενικότερα, μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε την σημασία της ΕΚΕ για την πολυδοκιμαζόμενη Ελλάδα, όπου τα κακά παραδείγματα κρατικοδίαιτης και αυταρχικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς του παρελθόντος έχουν συμβάλλει στην διαμόρφωση της δυσπιστίας της κοινωνίας απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα και η θέση αυτή δοκιμάζεται περαιτέρω από την κρίση και τη συνεχιζόμενη ύφεση».  
 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΕ, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Πάκης Παπαδημητρίου τόνισε «Σε ένα κόσμο που αλλάζει και προσπαθεί να πραγματώσει ένα καλύτερο μέλλον, είναι επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας προς το βιώσιμο και συμμετοχικό ρεαλισμό. Υπάρχει μια παγκόσμια στροφή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς αυτό που ορίζουμε ως υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και διακυβέρνηση δεν περιορίζεται σε αποκομμένες, περιφερειακές δραστηριότητες. Οι στόχοι και δείκτες που αφορούν στις ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις ενσωματώνονται ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητη η αλλαγή φιλοσοφίας προς την πολυδιάστατη δημιουργία αξίας και η ενεργή συμμετοχή όλων (επιχειρήσεων, κυβερνήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης) για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs)».
 
Η κα. Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος CSR Hellas, από το βήμα του συνεδρίου αναφέρθηκε στο νέο πλαίσιο εφαρμογής & συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα μίλησε για τη νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για τη Δημοσιοποίηση Μη οικονομικών Πληροφοριών και Διαφορετικότητας αλλά και τις οδηγίες Αναθεώρησης των Δικαιωμάτων των μετόχων και Δημόσιων Προμηθειών. Παράλληλα, οι αναφορές της κινήθηκαν γύρω από τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΗΕ για επιχειρήσεις και το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς επίσης για τις οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις.
 
Το συνέδριο ξεκίνησε με τη ομιλία του Alec von Graffenried, Δημάρχου Βέρνης – Ελβετίας, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις επιτυχημένες πρακτικές του Δήμου Βέρνης αναδεικνύοντας το παράδειγμα της πόλης του ως μια βιώσιμη πόλη, προσβάσιμη και λειτουργική για τους κατοίκους της η οποία έχει καταφέρει να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «καταφέραμε να έχουμε μια επιτυχημένη οικονομία και για την επίτευξη αυτή φέραμε την κοινωνία πιο κοντά, προσελκύοντας και ενσωματώνοντας τους ανθρώπους να συμμετάσχουν και αυτοί στην ανάπτυξη. Είμαστε ένα παράδειγμα βιώσιμης πόλης, έχοντας καταφέρει να φιλοξενούμε ένα πολυεθνικό μίγμα πολιτών, με την καλή ποιότητα ζωής να αντανακλάται και στην οικονομική απόδοση».
 
Η δημιουργία αξίας σε χρηματοοικονομικούς και μη-χρηματοοικονομικούς όρους αποτελεί προτεραιότητα σε παγκόσμια κλίμακα. H δημιουργία πολυδιάστατης αξίας σε βάθος χρόνου και η συνεισφορά της προς μια κατεύθυνση χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην παγκόσμια οικονομία, αποτελεί κύριο θέμα συζήτησης στα μεγάλα οικονομικά φόρα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, το 15ο Συνέδριο EKE ανέδειξε αυτή τη πολυδιάστατη προσέγγιση σε 4 άξονες: Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση, Αστική Καινοτομία, Ενεργοί Πολίτες.
 
Στο πάνελ «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη – Συνδέοντας τους Εταιρικούς Στόχους με την Κοινωνία» συντονιστής ήταν ο Μιχάλης Στάγκος, Συνιδρυτής της μη-κερδοσκοπικής οργάνωσης Industry Disruptors-Game Changers. Οι ομιλητές εστίασαν στο πως σύγχρονες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις ευθυγραμμίζουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους με τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και την κοινωνία. Η κα. Sabina Dziurman, Διευθύντρια της νεοαφιχθήσας  στην χώρα μας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) μίλησε για τις επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου στις οποίες έχει προβεί η τράπεζα τους τελευταίους 18 μήνες, με σκοπό την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.  Ακολούθησαν ο κ. Νίκος Δρανδάκης, Ιδρυτής του ΒΕΑΤ (πρώην Taxibeat), ο οποίος μοιράστηκε τη φιλοσοφία του σχετικά με την ευθύνη απέναντι στους υπαλλήλους του και στους πελάτες, ενώ αναφέρθηκε στα εμπόδια που αντιμετωπίζει η καινοτομία στη χώρα μας. Ο κ. Νικόλαος Πίπας, Διευθύνων Σύμβουλος του Yolenis, μιας ηλεκτρονικής και πλέον φυσικής πλατφόρμας της ελληνικής μεσογειακής διατροφής, εξήγησε με τη σειρά του  το όραμα της εταιρείας, η οποία υποστηρίζει και συνεργάζεται με τους μικρότερους Έλληνες παραγωγούς σε μια προσπάθεια ανάδειξης της ελληνικότητας. Τέλος, ο κ. Σταύρος Τσομπανίδης, ο νεαρός ιδρυτής του PHEE, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει με μεγάλο περιβαλλοντολογικό όφελος και μετά από διαρκή έρευνα, τους τόνους φυκιών των ελληνικών παραλιών, μίλησε για την ελλιπή αξιοποίηση των πανεπιστημιακών ερευνητικών αποτελεσμάτων και την εξώθηση υποσχόμενων επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Στο πάνελ «Εκπαίδευση – Δημιουργώντας Αξία για το Μέλλον» μίλησαν οι κ.κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Πληροφορικής, ΜΙΤ Μedia Lab, Στέφανος Γιαλαμάς, Πρόεδρος, American Community Schools of Athens, Ηρακλής Μουσιάδης, Αντιπρόεδρος, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Peter Chresanthakes, Vice President for Institutional Advancement, Anatolia College, Paul Kidner, Γενικός Διευθυντής, The People’s Trust και Συντονίστρια ήταν η κα. Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Ο κάθε ομιλητής ανέπτυξε την καινοτόμα δράση, το όραμα και τους μελλοντικούς στόχους του οργανισμού που διευθύνει.  Αναφερόμενοι στην Ελλάδα ως χώρα και το ρόλο των φορέων εκπαίδευσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας  τόνισαν τα εξής: Τη σημασία της προώθησης της ‘μάθησης’ και της ‘μόρφωσης’, σε αντιπαράθεση με τη στεγνή ‘γνώση’. Την ανάγκη να ενισχυθούν η δημιουργικότητα και τα soft skills των νέων αλλά και των πολιτών γενικότερα. Την αναγκαιότητα η μόρφωση να είναι συνδεδεμένη με την κοινωνική προσφορά.  Την σπουδαιότητα της ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης. Την επιτακτική ανάγκη, ο διάλογος για την παιδεία να μην επικεντρώνεται στο δίπολο δημόσια ή ιδιωτική αλλά στο δίπολο μη κερδοσκοπική ή κερδοσκοπική.

Τα βασικότερα συμπεράσματα του πάνελ «Αστική Καινοτομία – Ξεπερνώντας τα Εμπόδια προς ένα Βιώσιμο Τρόπο Ζωής» όπως τα συνόψισε ο συντονιστής κ. Πολυδεύκης Λουκόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Philips Lighting Hellas S.A., ήταν ότι η καινοτομία είναι δομικό στοιχείο ανάπτυξης και καταλύτης για την ανάδειξη και πραγμάτωση των ιδεών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι ομιλητές απέδειξαν πως έχοντας τη γνώση και την εμπειρία σχετικά με την αστική καινοτομία, μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και στη μετάβαση των τοπικών κοινωνιών σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αξιοποιηθούν οι τεχνολογικές υποδομές, να εστιάσουμε  σε ψηφιακές υπηρεσίες έξυπνων πόλεων, στην ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και σε νέα μοντέλα εξυπηρέτησης του πολίτη. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, μέσα από τη δράση του μας έδειξε πως το αφήγημα της έξυπνης πόλης πρέπει να ξαναγραφτεί ώστε να προσαρμοστεί στην Ελλάδα του 2017 και να δώσει στους πολίτες πιο άμεσα αποτελέσματα. Ο κ. Κώστας Αδαμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μας εξήγησε πως οι τοπικές κοινωνίες δεν θα πρέπει να σκέφτονται το πολιτικό κόστος όταν πρόκειται για τη διάσωση των μνημείων της ιστορικής βιομηχανικής τους κληρονομιάς. Ο κ. Κωνσταντίνος Χαμπίδης, Chief Digital Officer του Δήμου Αθηναίων, τόνισε πως η έξυπνη πόλη δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα τεχνικό Project του Δήμου αλλά και μια διαδικασία παρακίνησης των πολιτών στη συμμετοχή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης τους. Ο κ. Βασίλης Νικολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής της Intelen, εξήγησε πως η έξυπνη πόλη θα αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ενέργεια οι πολίτες. Για παράδειγμα, ο καταναλωτής μπορεί μέσα από τις νέες τεχνολογίες και με το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο να μετατραπεί σε παραγωγό. Τέλος ο κ. Ματθαίος Δαμίγος, Ιδρυτής της Athens Wonders επισήμανε πως η Αθήνα πρέπει να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός όχι μόνο βασισμένη στη ιστορία της αλλά και ως μια σύγχρονη πόλη.
 
Τα βασικότερα συμπεράσματα του πάνελ «Ενεργοί Πολίτες – Ενδυναμώνοντας τους Πολίτες στην Αστική Πραγματικότητα» υπό το συντονισμό του κύριου Αλέξανδρου Θεοδωρίδη, Συνιδρυτή του Μπορούμε, ήταν πως οι ενεργοί πολίτες ενδιαφέρονται για τα κοινά, για το συνάνθρωπο τους και για τη βελτίωση της κοινωνίας μας γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παναγής Βουρλούμης, Πρόεδρος της Τράπεζας Τροφίμων επεσήμανε την αυξανόμενη επισιτιστική ανασφάλεια στην Ελλάδα και πως «η ψαλίδα μας με την υπόλοιπη Ευρώπη» μεγαλώνει και εξήγησε πως η Τράπεζα Τροφίμων καθημερινά στηρίζει πολλούς συνανθρώπους σε ανάγκη. Η κα. Ελένη Μυριβήλη, Επικεφαλής Αστικής Ανθεκτικότητας, της Ανθεκτική Αθήνα, παρουσίασε τη Στρατηγική Ανθεκτικότητας της πόλης και ο κ. Αλέξανδρος Ταξιλδάρης, Πρόεδρος της Περπατώ σύστησε σε δημοτικές αρχές όλης της Ελλάδας να πάρουν παράδειγμα από το έργο του «Περπατώ» στην Κομοτηνή για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους με κινητική αναπηρία. Τέλος, ο κ. Δημήτρης Κοντοπίδης, Ιδρυτής & Γενικός Διευθυντής της Humane μίλησε για την ανάγκη να κάνουμε «ορατούς» τους χιλιάδες συνανθρώπους μας που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις όπως η κυστική ίνωση και η κα. Ναντίνα Χριστοπούλου Συντονίστρια & Συνιδρύτρια του Δικτύου Melissa παρουσίασε το έργο της «Μέλισσας» σχετικά με την ενδυνάμωση γυναικών προσφύγων και την ένταξη τους στην κοινωνία.
 
Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία ενός ανθρώπου, αφοσιωμένου στην επιστήμη του και στο σκοπό του, κατάφερε να υπερβεί εμπόδια και να δημιουργήσει αληθινή αξία για την κοινωνία μας. Ο Δρ. Στέφανος Μίλλερ, Ομότιμος Καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Berkeley παρουσίασε μια εντυπωσιακή πορεία 40 και πλέον ετών, όπου κινητοποιώντας την ιδιωτική πρωτοβουλία και τους κατοίκους της περιοχής, ολοκλήρωσε την ανασκαφή του αρχαίου σταδίου Νεμέας, την ανέγερση του εκεί αρχαιολογικού μουσείου και εν τέλει την παράδοση ενός έργου ανυπολόγιστης αξίας για τη χώρα.
 
Το 15ο Συνέδριο ΕΚΕ του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου συνέχισε την επιτυχημένη παράδοση κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον πλέον των 300 συμμετεχόντων σε μια χρήσιμη συζήτηση για το μέλλον της βιώσιμης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και αστικής διακυβέρνησης. Η σύμπραξη ομιλητών από τον επιχειρηματικό τομέα αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των Πολιτών έφερε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για το ακροατήριο.
 
Κάθε χρόνο εταιρίες με ενεργό δράση στην ΕΚΕ παρουσιάζουν τις καλές πρακτικές τους σε ειδικό χώρο στο συνέδριο: «CSR MARKETPLACE». Οι εταιρίες που συμμετείχαν αυτή τη χρονιά ήταν: 3Μ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ALPHA BANK, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, INTERAMERICAN, SANOFI, VODAFONE, ΑΜΥΜΟΝΗ, ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ, PRAKSIS.
 
Χορηγοί: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, VODAFONE, Αρωγοί: 3Μ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ALPHA BANK, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, EUROBANK, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTERAMERICAN, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, PFIZER, SANOFI, UNILEVER
 
Επίσημος Αερομεταφορέας: KLM-Delta-Air France

Χορηγοί επικοινωνίας: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, CSR Review, CSR Week, Global Sustain, Ασφαλιστικό Μarketing, SBC, Business Partners

Χορηγοί διαδικτυακής επικοινωνίας: naftemporiki.gr, businessnews.gr, CSRnews.gr, epixeiro.gr, csrindex.gr, insurancedailynews.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ