Η ΕΥ δεσμεύεται να δαπανήσει 100 εκατ. δολάρια σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηματίες μέχρι το 2020

Η ΕΥ δεσμεύεται να υποστηρίξει επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες σε όλο τον κόσμο, προϋπολογίζοντας να δαπανήσει το ποσό των 100 εκατ. δολαρίων στη διάρκεια των επόμενων τριών ετών, στο πλαίσιο της εκστρατείας της, Women. Fast forward.    

Η ανακοίνωση αυτή, υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση της EY για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και αποσκοπεί να συμβάλει στην εξασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης των επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες τόσο σε διαγωνισμούς ιδιωτικού δικαίου, όσο και σε διαγωνισμούς με δημόσιους φορείς. Με το πρόγραμμα Women. Fast forward, που ξεκίνησε το 2015, η ΕΥ έχει ενισχύσει αυτή της τη δέσμευση, να στηρίξει την πρόοδο των γυναικών στο επιχειρείν, παρουσιάζοντας και υποστηρίζοντας μία σειρά παγκόσμιων πρωτοβουλιών στον τομέα της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της ηγεσίας και του αθλητισμού. Εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες λαμβάνουν επί του παρόντος λιγότερο από το 1% των συνολικών δαπανών προμηθειών μεγάλων επιχειρήσεων και δημοσίου τομέα . 

Ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, σημειώνει: «Στην EY, έχουμε δεσμευτεί να στηρίζουμε με όποια μέσα διαθέτουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, έχουμε δημιουργήσει και το πρόγραμμα Women. Fast forward, με στόχο να προωθούμε και να υποστηρίζουμε μεγάλες και μικρές ενέργειες που ενδυναμώνουν τις γυναίκες στο στίβο του επιχειρείν. Η κίνηση της ΕΥ να αφιερώσει ένα τέτοιο σεβαστό ποσό σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες, αποτελεί ένα χειροπιαστό παράδειγμα των δράσεων που μπορούν να κάνουν οι εταιρείες, προκειμένου να προωθήσουν την ισότητα των δύο φύλων. Προσβλέπουμε στο να καλωσορίσουμε ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες στο δίκτυο προμηθευτών μας και ευελπιστούμε να τις δούμε να ευημερούν και να αναπτύσσονται».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ