Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδήλωση του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με θέμα: “Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης-Το πέρασμα στην Ενηλικιότητα”

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδήλωση του Πιστοποιημένου Κέντρου Δια βίου Μάθησης του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. “Ορίζοντες” με θέμα: “Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)- Το πέρασμα στην Ενηλικιότητα”.

Αρχικά έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κύριο Νικόλαο Ανυφαντή, σχετικά με τις κινήσεις εκ μέρους του Σωματείου αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία μιας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στην οποία θα πραγματωθεί ένα μεγάλο όνειρο αλλά και μια βασική ανάγκη των εκπαιδευόμενων του Κέντρου.

Η διαβίωση, μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, θαλπωρής αλλά και εκπαίδευσης, είναι αναμφισβήτητο δικαίωμα όλων μας. Στο πλαίσιο της διαμονής στη ΣΥΔ οι ένοικοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό όλων των παραμέτρων εκείνων που αφορούν στη ζωή τους, σχεδιάζουν μόνοι τους την καθημερινότητά τους, ενώ βιώνουν τη χαρά της αυτονομίας και αναπτύσσουν υγιείς κοινωνικές σχέσεις.Στη συνέχεια, η Ψυχολόγος Δόνου Αρετή ανέλυσε τη διαφορά μεταξύ ενηλικίωσης και ενηλικιότητας στα άτομα με Αναπηρία ενώ ανέπτυξε τις ψυχοσυναισθηματικές διαστάσεις της διαμονής σε μια ΣΥΔ. 

Στη συνέχεια η Εργοθεραπευτική Ομάδα του Κέντρου (κυρία Κυριλλοπούλου Μαρία, Χατζηδήμου Μαρία και Αργύρη Ζωή) ανέλυσαν τη σημασία της Εργοθεραπευτικής παρέμβασης στον ενήλικο πληθυσμό, τόσο στο πλαίσιο μιας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης όσο και στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του στο Κέντρο Διημέρευσης, ανέπτυξαν συγκεκριμένες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής εξηγώντας την Ανάλυση Έργου αυτών ενώ, τέλος, συζήτησαν για προτεινόμενες δράσεις κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συνδιαλλαγής. 

Οι συμμετέχοντες, κυρίως γονείς εκπαιδευόμενών του Κέντρου Διημέρευσης, είχαν χρόνο να θέσουν τις ερωτήσεις τους και να συζητήσουν για σχετικούς προβληματισμούς ή απορίες τους αναφορικά με το ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των παιδιών τους.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ