Η Global Sustain παρουσιάζει τον Ενιαίο Απολογισμό για το έτος 2016

Για μια ακόμα χρονιά η Global Sustain αποδεικνύει την έμπρακτη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και στη διαφάνεια, παρουσιάζοντας τον δεύτερο Ετήσιο Ενιαίο Απολογισμό για το έτος αναφοράς 2016 (1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016). Ο Απολογισμός της Global Sustain αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής της, αποτυπώνοντας το όραμα του οργανισμού με βάση το τρίπτυχο people-planet-profit.

Ο Ενιαίος Απολογισμός 2016 αποτελεί τον πρώτο Απολογισμό του Ομίλου Global Sustain, περιλαμβάνοντας στοιχεία από την Global Sustain Limited (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), την Global Sustain GmbH (Βερολίνο, Γερμανία) και την Global Sustain Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα). Για το έτος αναφοράς 2016 η Global Sustain πραγματοποίησε για δεύτερη φορά την διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικότητας, προκειμένου να συμπεριλάβει στον Απολογισμό της ουσιαστικά θέματα και ενδιαφερόμενα μέρη σημαντικά για όλο τον Όμιλο.

Ο Απολογισμός έχει συναχτεί σύμφωνα με το πρότυπο του International Integrated Reporting Council (IIRC) και τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI-G4 (Core), τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) και τις αρχές του προτύπου AA1000APS 2008. Για δεύτερη χρονιά γίνεται αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), οι οποίοι έχουν συνδεθεί με δείκτες του GRI, όπου αυτό ήταν δυνατό, και παρουσιάζεται η ανταπόκριση της εταιρείας στις δεσμεύσεις ως μέλος του οργανισμού PRI (Principles for Responsible Investment). Το περιεχόμενο του Απολογισμού σχετικό με θέματα βιωσιμότητας και αειφορίας έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε., ενώ τα οικονομικά στοιχεία έχουν διασφαλιστεί από την εταιρεία RSM Α.Ε. για την Ελλάδα, από την εταιρεία Oury Clark για το Ηνωμένο Βασίλειο και από την GPC Tax για την Γερμανία. Ο Απολογισμός είναι διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα και η γραφιστική του επιμέλεια έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μέλος της Global Sustain, Ομάδα Σύμπραξις.

Η Global Sustain είναι μια σταθερά αναπτυσσόμενη και υπεύθυνη επιχείρηση, που δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τη σωστή διαχείριση όλων των κεφαλαίων (Οικονομικό, Κοινωνικό, Ανθρώπινο, Διανοητικό, Φυσικό).

Κύρια επιτεύγματα:
  • 29% Αύξηση Κύκλου Εργασιών
  • 37% Αύξηση Κοινωνικού Προϊόντος
  • 94% Ικανοποίηση Πελάτων
  • 90% Διατήρηση Μελών
  • 40.57 Μέσος Αριθμός Ωρών Εκπαίδευσης ανά Εργαζόμενο
  • 85 Συνέδρια και Εκδηλώσεις
Τον απολογισμό μπορείτε να τον δείτε Online εδώ.

Ο απολογισμός είναι διαθέσιμος και σε e-book στο facebook, όπως μπορείτε να δείτε εδώ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ