Ο Κωνσταντίνος Μπαλάφας στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Στο δυναμικό του ομίλου ΑΒ Βασιλόπουλος έχει ενταχθεί από τις 20 Νοεμβρίου ο Κωνσταντίνος Μπαλάφας, ως Brand Equity Development Manager.

Η συγκεκριμένη θέση αναφέρεται στην Marketing & Communication Director, Έλια Μπαϊμά, και έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση του επικοινωνιακού πλάνου της εταιρείας, καθώς και τη δημιουργία στοχευμένου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και μηνύματος, με στόχο την ενίσχυση της τοποθέτησης της εταιρείας και των προϊόντων της στην αγορά.

Ο Κ. Μπαλάφας  διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία στους τομείς του Brand Management, σχεδιασμού ενεργειών marketing και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί σε στελεχιακές θέσεις πολυεθνικών ομίλων, όπως FrieslandCampina Hellas και Chipita. Στον Κ. Μπαλάφα αναφέρονται η Own Brands & Category Activation Manager Μαρίνα Πρίνου και ο Advertising Manager, Χρήστος Φραγκιαδάκης.

Πηγή: marketingweek.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ