Πραγματοποιήθηκε το workshop του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για τον νέο Γενικό Κανονισμό της Ε.Ε. (GDPR)

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο ενημερώνει για τις αλλαγές από τον νέο Γενικό Κανονισμό της Ε.Ε. για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

“General Data Protection Regulation, GDPR”, ήταν το θέμα του workshop που διοργάνωσε για τα μέλη του το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στις 12 Δεκεμβρίου, με στόχο την ενημέρωσή τους για τον Γενικό Κανονισμό της Ε.Ε. για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την εφαρμογή στην πράξη. Η ενημέρωση έγινε με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας των Μελών για τα «Νομικά Θέματα», η οποία λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Στέφανος Τσιμικάλης (της Δικηγορικής Εταιρείας Τσιμικάλης Καλονάρου) αφού ανέλυσε τις βασικές έννοιες της προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρουσίασε τις αλλαγές που φέρνει ο νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε., τις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τις γενικές υποχρεώσεις που τις βαρύνουν. Επίσης, ανέπτυξε το πρακτικό σκέλος της διαδικασίας συμμόρφωσης και τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε κάθε επιχείρηση να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, όταν ο Κανονισμός τεθεί σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018.

Από την πλευρά του, ο κ. Θοδωρής Κωνσταντακόπουλος (της δικηγορικής εταιρείας Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε., δικηγόρος και πιστοποιημένος DPO Executive) ανέπτυξε ειδικότερα ζητήματα πρακτικής συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και συγκεκριμένα την υποχρέωση για λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, την υποχρέωση γνωστοποίησης παραβιάσεων, την υποχρέωση ορισμού Data Protection Officer (DPO), την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου (DPIA) και το ζήτημα της διαβίβασης δεδομένων εκτός της Ε.Ε.

Τέλος, ο κ. Σοφοκλής Καραπιδάκης (Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) και Data Privacy Officer της Siemens A.E.) μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες του από την μετάβαση της εταιρίας του στον νέο κανονισμό, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας ιδιαίτερα μεγάλος οργανισμός και ανέλυσε τα βήματα της δομημένης χαρτογράφησης των εφαρμογών που χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο ενημερώνει ότι κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες σχετικά με το workshop να επικοινωνήσει στο τηλ. 210 64 19 034.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ