Επιστροφή στην κερδοφορία για τη ΔΕΗ

Την επιστροφή τους σε κερδοφορία κατάφεραν και άλλοι µεγάλοι εγχώριοι όµιλοι, µε τη ΔΕΗ να πρωταγωνιστεί σε αυτή την προσπάθεια turnaround, επιχειρώντας συγχρόνως να αντιµετωπίσει τα πολλά και διαφορετικά ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία της, από το άνοιγµα της αγοράς ενέργειας µέχρι τη διαχείριση των ανείσπρακτων οφειλών. Παράλληλα, η χρονιά χαρακτηρίστηκε και από την εξαιρετική πορεία των διυλιστηρίων, του Οµίλου των Ελληνικών Πετρελαίων και της Motor Oil Hellas, που καταλαµβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις της λίστας “Forbes 100+” που δηµοσιεύει το “Forbes” σε συνεργασία µε τη Deloitte, η οποία αποτυπώνει τη δυναµική του εγχώριου επιχειρείν.

Το κρίσιμο σταυροδρόμι της ΔΕΗ

Κατά το 2016 ξεκίνησε η επίπονη και µακρά, κατά τα φαινόµενα, διαδικασία αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, η οποία καλείται να µάθει να ζει µε λιγότερα έσοδα, µικρότερη επιρροή στην αγορά και µε ενισχυµένο ανταγωνισµό από ιδιώτες παίκτες σε όλα τα επίπεδα της αγοράς, ακόµα και σε τοµείς, όπως ο λιγνίτης, που αποτελούσαν προνοµιακά-µονοπωλιακά πεδία.

Ενδεικτική είναι η σηµαντική συρρίκνωση των πωλήσεων που ξεκίνησε πέρυσι στις πωλήσεις της εταιρείας, που είδε τον κύκλο εργασιών να µειώνεται κατά 500 εκατ. ευρώ, από τα 5,7 δισ. στα 5,2 δισ. ευρώ. Στην ίδια χρήση, η εταιρεία απώλεσε µερίδιο στην αγορά προµήθειας 4,5%, που είχε ως αποτέλεσµα µείωση των πωλήσεων ενέργειας κατά 5,8%. Ωστόσο, εκτός από τις απώλειες στη λιανική, οι µειωµένες πωλήσεις της χρήσης του 2016 αποτυπώνουν και τον περιορισµό του µεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στην παραγωγή ρεύµατος, καθώς, από µερίδιο 63,4% το 2015, η εταιρεία περιορίστηκε σε µερίδιο 54,5% επί της συνολικής ζήτησης το 2016. Παράλληλα, είδε το 2016 να οξύνεται το πρόβληµα ρευστότητας, ως αποτέλεσµα της αύξησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών και των επισφαλειών. 

Αυτήν τη στιγµή ο όµιλος ΔΕΗ, κλείνοντας τη χρήση του 2017 –κατά την οποία σηµειώθηκε ακόµα µεγαλύτερη µείωση των πωλήσεων, ενώ προχώρησε και ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός του ΑΔΜΗΕ, τα έσοδα από τον οποίο έδωσαν ανάσα ρευστότητας–, καλείται να απαντήσει στην πρόκληση της προσαρµογής. Ήδη εκπονείται νέο στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο µε στόχο την αλλαγή της εταιρείας αλλά και την αξιοποίηση των εσόδων που θα προκύψουν από την υποχρεωτική πώληση του 40% των λιγνιτικών µονάδων. 

Πηγή: capital.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ