Διεθνής συνάντηση για την υγεία μεταναστών και προσφύγων από το Ινστιτούτο Prolepsis

Διεθνή εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα σχετικά με θέματα υγείας των μεταναστών και προσφύγων διοργάνωσε το Ινστιτούτο Prolepsis στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2017 σε συνεργασία με το  ευρωπαϊκό δίκτυο Οργανισμών Προαγωγής Υγείας EuroHealthNet. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων από το Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία και την Ολλανδία, καθώς και εκπρόσωποι φορέων στην Ελλάδα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, όπως το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες και το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Πραγματοποιήθηκαν εκτενείς συζητήσεις σχετικά με ζητήματα διαβίωσης του μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού που βρίσκεται στην Ελλάδα, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει στις διαδικασίες μετακίνησης και εγκατάστασης σε άλλες χώρες, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι συγκεκριμένες δυσκολίες στη σωματική και ψυχική υγεία. Επίσης, παρουσιάστηκαν σημαντικές ευρωπαϊκές  πρωτοβουλίες στο πεδίο της υγείας και της μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα της περίθαλψης. To Ινστιτούτο Prolepsis παρουσίασε το πρόγραμμα Mig-HealthCare, που αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης προσφύγων και μεταναστών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στην υποστήριξη της ένταξής τους στις ευρωπαϊκές κοινότητες, και το πρόγραμμα PROMOVAX “Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe”, που αφορά στην προώθηση των εμβολιασμών μεταξύ των μεταναστών της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων του Ελαιώνα, στο Κέντρο Ημέρας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και στο Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ”. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών και προσφύγων. Συζήτησαν με τους συντονιστές καθώς και τους ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες υγείας των δομών και ενημερώθηκαν για τα ζητήματα ευαλωτότητας και τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος πληθυσμός. 

Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ φορέων, χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντατικοποίησης των ενεργειών συνηγορίας για την ανάληψη των ευθυνών και αποτελεσματικών πρωτοβουλιών από την Ε.Ε. προκειμένου να προστατευθεί και να βελτιωθεί η υγεία των μεταναστών και προσφύγων.  

Tο ευρωπαϊκό δίκτυο Οργανισμών Προαγωγής Υγείας EuroHealthNet, που εδρεύει στις Βρυξέλλες και στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis οργανώνει τακτικά ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών δημόσιας υγείας, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται με το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI). Οι επισκέψεις ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών σε βασικά θέματα προαγωγής υγείας.

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ο επικεφαλής εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Mig-HealthCare το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων.

Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mig-HealthCare μπορείτε να βρείτε εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ