Επίσκεψη των εκπροσώπων της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Logistics του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Με στόχο την ενημέρωσή τους για τα προγράμματα διδασκαλίας και την ανταλλαγή απόψεων με τους αρμόδιους της διοίκησης του τμήματος Logistics των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για διεύρυνση της συνεργασίας, εκπρόσωποι της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Logistics του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στη Σχολή στις 19 Ιανουαρίου.  Αντικείμενο των συναντήσεων είναι η διερεύνηση αύξησης των θέσεων πρακτικής άσκησης και  μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων για τη μελλοντική απασχόληση των φοιτητών στην Ελληνική αγορά εργασίας μέσω διεύρυνσης του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Logistics και της συνεργασίας με τις εταιρίες-μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. 

Τα μέλη της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Logistics, σε συνέχεια της επιτυχημένης παρουσίας που είχαν στο πρώτο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο -το οποίο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, στη Διεθνή Έκθεση Transport Logistic στο Μόναχο το 2017 και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, έκριναν αναγκαίο να επικεντρωθούν το 2018 σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση στον κλάδο. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, με σύντομη εισήγησή του, συμμετείχε και εκπρόσωπος του Τμήματος Logistics των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στη 14η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας το 2017.

Η Κλαδική Ομάδα Εργασίας Logistics δημιουργήθηκε το 2015 με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με στόχο τη διάχυση της τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή απόψεων  και νέων ευκαιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των Logistics. Τo έργο της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας επιλέγεται από τα μέλη της, τα οποία συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ