Συμφωνία της VRS με την ALPHASENSE

Η VRS (Valuation & Research Specialists) αποδέχθηκε συμφωνία διανομής των αναλύσεών της από την Αμερικανική εταιρία AlphaSense μέσω της FactSet Research Systems. Η συμφωνία αυτή αφορά στη διανομή των αναλύσεων διαφόρων πάροχων όπως χρηματιστηριακών εταιριών αλλά και ανεξάρτητων εταιριών έρευνας & ανάλυσης – μεταξύ των οποίων και της VRS – στην πλατφόρμα της AlphaSense. Μέσω της συμφωνίας, η VRS αποκομίζει σημαντικά οφέλη όπως την αύξηση των καναλιών διάχυσης και διανομής των αναλύσεών της και την ενδεχόμενη μεγαλύτερη ζήτηση των ερευνών της τόσο από επαγγελματίες όσο και από θεσμικούς επενδυτές. Αντίστοιχα, η AlphaSense θα έχει πρόσβαση στις έρευνες και τις αναλύσεις της VRS με σκοπό την αναδιανομή τους σε εναρμόνιση με τις πρακτικές και τους κανονισμούς της FactSet.

Η AlphaSense αποτελεί μια ιδιωτική εταιρία τεχνολογίας με έδρα τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Η εταιρία ιδρύθηκε το έτος 2008 με τη συνδρομή θεσμικών επενδυτών και επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture). Το έτος 2010, η AlphaSense έθεσε σε λειτουργία μια ευφυή μηχανή αναζήτησης (intelligent search engine), η οποία δημιούργησε νέες καινοτόμες προδιαγραφές αναζήτησης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στην παγκόσμια αγορά. Χρησιμοποιώντας ένα μείγμα τεχνητής νοημοσύνης, ανώτερης γλωσσικής αναζήτησης καθώς και αλγόριθμων φυσικής γλωσσικής επεξεργασίας, η AlphaSense κατέστησε εφικτή την αναζήτηση, την πλοήγηση και την ανάλυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τους επαγγελματίες της αγοράς μέσω υψηλών δυνατοτήτων ταχύτητας και ακρίβειας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ