Το τεύχος του RSM Brief – Φεβρουάριος 2018

Το τελευταίο τεύχος του RSM Brief περιέχει νέα της εταιρείας μας καθώς επίσης και μερικά πρόσφατα άρθρα μας που αφορούν:
  • Finding Opportunity in Change
  • Εταιρίες Διαχείρισης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων: Ρόλος, Εξέλιξη & Συνέπειες για τις Επιχειρήσεις
  • Νόμος 4490/2017 – Υποχρέωση Υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα (Country by Country Report)
  • Οδηγός Αναφοράς της Οικονομικής Έκθεσης με τα ΔΠΧΠ 16: Μισθώσεις
  • Η Σημασία της Επιλογής Στελεχών Βάσει της Στρατηγικής και της Κουλτούρας της Επιχείρησης


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ