Συμφωνία συνεργασίας και υποστήριξης του τμήματος MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ελληνική Ένωση CFA

Η συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας και υποστήριξης του τμήματος MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece) έχει ως στόχο την προώθηση των δράσεων του ενός φορέα από τον άλλο, την ενθάρρυνση της  συμμετοχής των μελών των δυο φορέων σε αυτές καθώς την αμοιβαία ανάπτυξη επωφελών δράσεων. Βασικό πλεονέκτημα της συνεργασίας είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δυο φορέων. 
 
Μορφές συνεργασίας/υποστήριξης:
 
1. Αμοιβαία υποστήριξη σε ακαδημαϊκά θέματα και ερευνητικές δραστηριότητες

2. Διοργάνωση από κοινού δράσεων πχ εκπαιδευτικές ημερίδες,  συνέδρια, κοινωνικές εκδηλώσεις για τα μέλη των δυο φορέων

3. Διενέργεια παρουσιάσεων του προγράμματος CFA στους φοιτητές του τμήματος MBA 

4. Ενθάρρυνση των φοιτητών του τμήματος ΜΒΑ να εξετάσουν τα οφέλη του CFA Charter και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία απόκτησής του

5. Ανταλλαγή προσκλήσεων για τη φυσική παρουσία εκπροσώπων των φορέων σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν ξεχωριστά οι δυο φορείς 

6. Ανταλλαγή  προσκλήσεων για τις εκδηλώσεις των φορέων, έτσι ώστε να αποστέλλονται στις λίστες αλληλογραφίας (mailing lists) των μελών/αποδεκτών τους

7. Ανάρτηση του λογότυπου του τμήματος MBA στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης CFA, στα δελτία τύπου και στην επικοινωνία με newsletters προς τις λίστες αποδεκτών της 

8. Ανάρτηση του λογότυπου της Ελληνικής Ένωσης CFA στην ιστοσελίδα του τμήματος ΜΒΑ 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ