Για 5η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» από την Gilead

Για 5η συνεχή χρονιά, η φαρμακευτική εταιρεία Gilead στο πλαίσιο του κοινωνικού της ρόλου και με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη της ανεξάρτητης έρευνας, της εκπαίδευσης και της εν γένει παροχής καλύτερων υπηρεσιών υγείας, ανακοινώνει την λειτουργία του προγράμματος για την προσφορά χρηματικών δωρεών με την επωνυμία «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ».

Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του προγράμματος η συνολική προσφορά της Gilead για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στη χώρα μας (δηλαδή προγράμματα που δεν σχετίζονται με τα φαρμακευτικά της σκευάσματα, όπως η βασική έρευνα, το screening, η επιδημιολογία, προγράμματα πρόσβασης ασθενών στις θεραπείες, προγράμματα διάγνωσης κλπ.) ανέρχεται στο ύψος του ενός εκατομμύριο δολαρίων.

Το πρωτοπόρο αυτό πρόγραμμα, θεμελιώνει εμπράκτως διαδικασίες διαφάνειας και απευθύνεται σε φορείς του Δημοσίου (Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια) και φορείς ασθενών.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων στο πρόγραμμα «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» επί τη βάσει συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτηρίων έχει ανατεθεί από την Gilead σε ανεξάρτητα (τρίτα) προς την εταιρεία πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους (Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι) με διεθνή επιστημονική εμβέλεια.

Η εταιρεία Gilead, πιστή στην αποστολή της συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα, προκειμένου να συμβάλλει στη συνολική βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας και μάλιστα σε κρίσιμους για τη δημόσια υγεία τομείς, με απτά, ευδιάκριτα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο.

Πηγή: onmed.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ