ΕΥ: Η διαχείριση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των δεδομένων, πρόκληση για τους Οικονομικούς Διευθυντές

►Η διαχείριση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των δεδομένων, σημαντική πρόκληση για τους Οικονομικούς Διευθυντές
►Η έλλειψη σαφήνειας, σχετικά με την κυριότητα δεδομένων και τη διακυβέρνηση, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των αναφορών
►Παραδοσιακές δομές διακυβέρνησης απειλούνται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους και το περιβάλλον της τεχνολογίας και των δεδομένων

Η διαχείριση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των δεδομένων αποτελεί βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Οικονομικοί Διευθυντές (Chief Financial Officers – CFOs) στο σημερινό περιβάλλον ετοιμασίας εταιρικών αναφορών. Αυτό αναφέρουν περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (56%) στην τελευταία έρευνα του τμήματος Χρηματοοικονομικών-Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Financial Accounting Advisory Services – FAAS) της ΕΥ, με τίτλο, Can innovative corporate reporting build trust in a volatile world?

Στην ετήσια παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 Οικονομικοί Διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων, με έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σε 25 χώρες. Σύμφωνα με την έρευνα, η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά στην κυριότητα δεδομένων και τη διακυβέρνηση δεδομένων, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των αναφορών για το 64% των ερωτηθέντων παγκοσμίως. Απαιτείται, επίσης, η εταιρική πληροφόρηση να προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές σε κανονιστικό και νομικό πλαίσιο και να καλύπτει τους αυξανόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τεχνολογία και κανόνες συμμόρφωσης. 

Το 85% δήλωσε ότι θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά δύσκολο» να διαχειρισθεί ενεργά ροές δεδομένων, με βάση τη νομοθεσία διαφορετικών χωρών περί προστασίας ιδιωτικών δεδομένων. Το ίδιο ποσοστό των ερωτηθέντων ανέφερε, επίσης, ως βασική πρόκληση για την προστασία των δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικότητας και τη συμμόρφωση, την αξιολόγηση των διαφορετικών προτύπων ασφαλείας για τα κέντρα δεδομένων σε σχέση με το cloud. Το 49% των ερωτηθέντων ανέφερε, επίσης, ότι οι ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση του cloud αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την εφαρμογή νέων, καινοτόμων τεχνολογιών. 

Οι Οικονομικοί Διευθυντές ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές, κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις

Οι Οικονομικοί Διευθυντές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση για να επανεξετάσουν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στην εταιρική διακυβέρνηση. Το 42% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι οι ελεγκτικές επιτροπές και τα διοικητικά συμβούλια ζητούν περισσότερη πληροφόρηση από τις εταιρικές αναφορές σχετικά με την προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι παρέχει εταιρικές αναφορές σχετικά με τους κινδύνους από αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις αλλαγές, το 85% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι παρέχει αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις στις ελεγκτικές επιτροπές και τα διοικητικά συμβούλια, σχετικά με θέματα διακυβέρνησης, κινδύνων και συμμόρφωσης.

Η επιτροπή ελέγχου μεταβάλλεται

Η έκθεση διαπιστώνει ότι, σε αυτό το περιβάλλον που βρίσκεται διαρκώς στο μικροσκόπιο, ο εποπτικός ρόλος των επιτροπών ελέγχου μεταβάλλεται, επίσης, σημαντικά. Το 82% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι οι ελεγκτικές επιτροπές και τα διοικητικά συμβούλια εστιάζουν πολύ περισσότερο στην εταιρική κουλτούρα και τον αντίκτυπό της στη συμμόρφωση και την πρόληψη της απάτης.

Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί στο επίκεντρο τον ρόλο και τις ευθύνες των επιτροπών ελέγχου. Σύμφωνα με την έρευνα, το 58% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι τα μέλη της επιτροπής πρέπει να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να κατανοήσουν τη χρήση των analytics στον εντοπισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τα δεδομένα, ενώ το 57% αναφέρει ότι η κατανόηση των νομικών πλαισίων για την καταχώρηση δεδομένων γίνεται όλο και πιο σημαντική για την αποτελεσματική εποπτεία.

Η κυρία Χριστιάνα Παναγίδου, Εταίρος της ΕΥ Ελλάδος και υπεύθυνη για θέματα IFRS στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, δηλώνει: «Με τα σημερινά δεδομένα, η εταιρική πληροφόρηση δεν μπορεί απλά να απεικονίζει ιστορικά στοιχεία και συναλλαγές. Οι επιτροπές ελέγχου και τα διοικητικά συμβούλια αναμένουν να ενημερώνονται άμεσα (real-time). Ο τεράστιος όγκος των δεδομένων, που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις, δίνουν στις οικονομικές διευθύνσεις τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Την ίδια ώρα, όμως, οι εντεινόμενες ανησυχίες για θέματα ασφάλειας των δεδομένων και σεβασμού της ιδιωτικότητας, δυσκολεύουν το έργο των οικονομικών διευθύνσεων. Η απάντηση στην πρόκληση βρίσκεται στην αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα advanced data analytics, cloud computing και robotic process automation».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ