ΠΑΣΕΠΠΕ: Αποτελέσματα Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

«Αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment – ΕΒΑΕ) και των Ελληνικών Βραβείων για το Περιβάλλον»

H Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) διοργάνωσαν για 7η συνεχόμενη φορά και με μεγάλη επιτυχία τα σημαντικότερα και εγκυρότερα περιβαλλοντικά βραβεία της Ελλάδας και της Ευρώπης, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον. Παράλληλα ο ΠΑΣΕΠΠΕ διοργάνωσε για 3η φορά τα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον απονέμονται σε επιχειρήσεις που συνδυάζουν με επιτυχία την καινοτομία με την οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία. Τα βραβεία στοχεύουν στην αναγνώριση και στην ανταμοιβή εμπνευσμένων μοντέλων, τα οποία οδηγούν στον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής οικονομίας με καινοτόμες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. 

Ο θεσμός των ΕΒΑΕ έχει Πανευρωπαϊκό χαρακτήρα και αντίστοιχοι με την Ελλάδα εθνικοί διαγωνισμοί διεξάγονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συνδεδεμένες χώρες Τουρκία, ΠΓΔΜ, Σερβία και Μαυροβούνιο, πάντα με την καθοδήγηση της DG Environment. Όσες εταιρείες προκρίνονται σε εθνικό επίπεδο, διαγωνίζονται στη συνέχεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ανάδειξη των «πρώτων ανάμεσα στους πρώτους».

Ο ΠΑΣΕΠΠΕ εύχεται, καλή επιτυχία στις Ελληνικές εταιρείες στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού θεσμού και θα υποστηρίξει, με όσα μέσα διαθέτει τις εταιρείες αυτές στην προσπάθειά τους για Πανευρωπαϊκή διάκριση.

Οι προκρινόμενες προς βράβευση εταιρείες στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον στις 5 κύριες κατηγορίες και στη μια υποκατηγορία είναι οι παρακάτω (με τυχαία σειρά).

1η Κατηγορία – Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Management Award for micro & small)
 • VAS & EK KOTTARIDI (KLIMIS)
2η Κατηγορία – Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (Management Award for medium & large)
 • ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ( ΕΛΛΑΣ )  ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
 • DROMEAS S.A.
 • ΣΚΑΪ
3η Κατηγορία – Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών (Products & Services Award)
 • ERMA FIRST
 • EPTA S.A.
 • BIOSLIDS S.A.
 • ANTIPOLLUTION S.A.
4η Κατηγορία – Βραβείο Διεργασίας (Process Award)
 • ΕΠΑΔΥΜ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • ΟΤΕ
 • ENVITEC S.A.
5η Κατηγορία – Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας (International Business Cooperation Award)
 • Polyeco S.A.
Υποκατηγορία: Βραβείο Επιχειρηματικότητας & Βιοποικιλότητας (Business & Biodiversity Award)
 • DROMEAS S.A.
 • ΣΚΑΪ
 • ERMA FIRST
Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος

Τα βραβεία αυτά είναι συμπληρωματικά των Ευρωπαϊκών και περιλαμβάνουν και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι δεν μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για τα Περιβάλλον. Τα τελευταία απευθύνονται μόνο σε ιδιωτικές εταιρείες.

Ο θεσμός αυτός έρχεται να επιβραβεύσει τους φορείς του Δημοσίου και τις εταιρείες που έχουν έμπρακτη συνεισφορά στην προαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στην κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. 

Οι προκρινόμενες προς βράβευση εταιρείες και φορείς του Δημοσίου είναι οι παρακάτω ανά κατηγορία (με τυχαία σειρά).

1. Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
 • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΕΥΔΑΠ
 • ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
 • ΟΤΕ
 • ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2α. Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού (αφορά σε Δήμους)
 • ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
2β. Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και φορέων Δημοσίου
 • ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΔΑΚ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σε κάθε κατηγορία θα υπάρχει ένας νικητής, ο οποίος θα ανακοινωθεί και θα βραβευθεί σε ειδική τελετή στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ οι υπόλοιποι διακριθέντες θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα.

Όσον αφορά στα ΕΒΑΕ, η ανάδειξη των νικητών σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο θα γίνει στην Αυστρία τον Οκτώβριο του 2018.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και των δύο θεσμών συγκροτήθηκε από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωπους των αρμόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους φορέων, επιμελητηρίων και συνδέσμων. Η επιτροπή αξιολόγησε τις προτάσεις, σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κλειστές συνεδριάσεις συζήτησε όλες τις υποψηφιότητες.

Όλες οι Ευρωπαϊκές εταιρείες, που προκρίνονται από τους εθνικούς διαγωνισμούς, κρίνονται στη συνέχεια από την Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης των EBAE, στην οποία θα μετέχουν και δύο μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τους δύο θεσμούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας (www.paseppe.gr) και στην ιστοσελίδα των European Business Awards for the Environment.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ