Σήμα Αριστείας Χρηστής Διακυβέρνησης έλαβε ο Δήμος Αγ. Δημητρίου

Σήμα Αριστείας Χρηστής Διακυβέρνησης έλαβε ο Δήμος μας καταλαμβάνοντας υψηλή θέση ανάμεσα στους 23 Δήμους που συμμετείχαν σε δράση αξιολόγησης του επιπέδου διακύβερνησής τους.

Το βραβείο απονεμήθηκε στη Δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσαν την Τετάρτη 14 Μαρτίου, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σκοπός της δράσης ήταν να αναγνωρίσει και να πιστοποιήσει τους δήμους που πέτυχαν ένα υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις 12 ευρωπαϊκές αρχές χρηστής διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το επίπεδο της διακυβέρνησης εκτιμήθηκε μέσω της διαδικασίας της συγκριτικής αξιολόγησης. Υπήρξαν τρία επίπεδα. Η ενότητα αυτο-αξιολόγησης, όπου οι δήμοι κλήθηκαν να προσδιορίσουν το επίπεδο ωριμότητάς τους για κάθε Αρχή, η δεύτερη ενότητα που προέβλεπε ερωτηματολόγια απευθυνόμενα στους πολίτες και η τρίτη ενότητα, η οποία προέβλεπε ερωτηματολόγια απευθυνόμενα στο προσωπικό και στις δομές των Δήμων.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ