Ο Γ. Φαρλέκας, Γενικός Διευθυντής της Manifest, στο νέο Δ.Σ. του Έλληνικού Σωματείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έγκαταστάσεων

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύνδεσμο Εταιριών FACILITY MANAGEMENT (HFMA)

Με τη συμμετοχή όλων των τακτικών μελών του Έλληνικού Σωματείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έγκαταστάσεων (HELLENIC FACILITY MANAGEMENT ASSOCIATION) που εκπροσωπεί τις Έλληνικές εταιρίες του κλάδου, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι εκλογές του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της εταιρείας Γ ΈΚ ΤΈΡΝΑ την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018.

Η σύσταση του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του HFMA έχει ως εξής:
  • Πρόεδρος: Αλέξανδρος Αλιβιζάτος (REDEX)
  • 1ος Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Έπαγγελματικής Ανάπτυξης: Στέλιος Στυπίδης (ENGIE HELLAS)
  • 2ος Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Έπικοινωνίας, Προώθησης και Έκδηλώσεων: Γεώργιος Φαρλέκας (MANIFEST)
  • 3ος Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Έκπαίδευσης και Κατάρτισης: Βασίλειος Καβουλάκος (PLM HELLAS)
  • 4ος Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Υπηρεσιών για τα Μέλη του Σωματείου και Ομάδων Έιδικών Ένδιαφερόντων: Δημήτρης Γιαπλές (ΓΕΝΚΑ)
  • Γενικός Γραμματέας: Παντελής Κουβέλης (ALL EXPERTS FM)
  • Ταμίας: Στέλιος Κουράτολος (ISS FACILITY SERVICES)
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την 21η Φεβρουαρίου 2020.

Αναφερόμενος στους στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ο νέος Πρόεδρος κος Αλέξανδρος Αλιβιζάτος, αφού ευχαρίστησε την προηγούμενη Διοίκηση για το έργο της δήλωσε τα ακόλουθα: «Από την πρώτη μέρα ίδρυσης του HFMA, κύριος στόχος ήταν και παραμένει η εξωστρέφεια και η αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του σωματείου. Στους στόχους μας σήμερα έρχεται να προστεθεί η ενεργοποίηση και συμμετοχή των μελών, η έμφαση στις ανάγκες τους μέσω επιπλέον παροχών και της διαρκούς ενημέρωσης για εξελίξεις σε θέματα, διοίκησης, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και λοιπόν εφαρμοσμένων πρακτικών στο χώρο του Facility Management».

Το HFMA (www.hfma.gr) είναι ο σύνδεσμος των επαγγελματιών του Facility Management, που στόχο έχει την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του κλάδου. Έχει 23 τακτικά και 6 συνδεόμενα μέλη ενώ απασχολεί πάνω από 10.000 εργαζόμενους.

Πηγή: Plant

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ