Ίδρυμα Μποδοσάκη: Χορηγική υποστήριξη της εκδήλωσης «4th CSR Connecting Day»

Αγαπητοί συνεργάτες,

Το CSR Connecting Day αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, η οποία έχει στόχο να φέρει κοντά στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με οργανώσεις και άτυπες ομάδες πολιτών, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για έργα και δράσεις με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, που αναζητούν χρηματοδότηση για να υλοποιηθούν.

Φέτος, η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Global Sustain, έναν οργανισμό με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα βιωσιμότητας, που εργάζεται συστηματικά για να στηρίξει τόσο τις δράσεις υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης των εταιρειών όσο και το πολύτιμο έργο που προσφέρουν οι ΜΚΟ στη χώρα μας.

Τρεις είναι οι καινοτομίες της φετινής εκδήλωσης:
i. η παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που αναδεικνύουν την σημασία και τη μέγιστη προστιθέμενη αξία των συμπράξεων μεταξύ ΜΚΟ και εταιριών, 
ii. η διαμόρφωση του περιεχομένου της εκδήλωσης βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο η Global Sustain μεταξύ εταιριών – μελών της, ώστε οι παρουσιάσεις των ΜΚΟ να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα ζητούμενα των εταιριών που θα λάβουν μέρος, και
iii. η δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά την ΜΚΟ της επιλογής σας, μέσω της διαδιασίας του speed dating.

Από το 2015, όταν διοργανώθηκε το πρώτο CSR Connecting Day, έχουν παρουσιαστεί σε εταιρίες 48 καινοτόμες ιδέες και δράσεις με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο και 5 επιτυχημένες συμπράξεις εταιριών και ΜΚΟ. Φιλοδοξούμε, με τη δική σας ενεργή συμμετοχή, φέτος να γίνουν περισσότερες!

Στο παραπάνω πλαίσιο, σας καλούμε να στηρίξετε χορηγικά τη φετινή εκδήλωση, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να παρουσιάσετε τη δική σας οπτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο κοινό. Λεπτομέρειες για το πώς, θα βρείτε στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση


Δημήτριος Βλαστός              Μιχάλης Σπανός
Πρόεδρος Δ.Σ.                      Διευθύνων Σύμβουλος
Ίδρυμα Μποδοσάκη             Global Sustain<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ