Το Ίδρυμα Λάτση ιδρυτικός δωρητής και χρηματοδότης του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ξεκίνησε η υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση ετήσιας διάρκειας από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) για το έτος 2019.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση νέων επιστημόνων από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικές προτάσεις για τις εξής κατηγορίες ένταξης:

– Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
– Ερευνητικές Ομάδες

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1 Φεβρουρίου 2018
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2018

Το Ίδρυμα Λάτση είναι ιδρυτικός δωρητής του ΚΕΑΕ και χρηματοδότης σε ετήσια βάση.

Η δημόσια πρόσκληση, όπως επίσης και περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και το χρονοδιάγραμμα υποβολής των προτάσεων είναι διαθέσιμες εδώ

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ