Έρευνα αγοράς με σημαντικά ευρήματα για λογαριασμό του Pharmacy295.gr από την Generation Y

Με στόχο να ανταποκριθεί στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση των εμπορικών αποτελεσμάτων του Pharmacy295.gr, η ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού της Generation Y εντόπισε την ανάγκη ανανέωσης της εικόνας του leader στην αγορά των online φαρμακείων. Με αφετηρία αυτή την στρατηγική επιλογή, η ομάδα Market Research της Generation Y εκπόνησε πρωτογενή, ποσοτική έρευνα αγοράς για το Pharmacy295.gr.

H έρευνα ανέδειξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πελατών της ηλεκτρονικής επιχείρησης και το ποσοστό της ικανοποίησής τους τόσο σε επίπεδο παρεχόμενων προϊόντων, όσο και σε επίπεδο User Interface – User Experience. Μέσω των ευρημάτων το Pharmacy295.gr μπορεί να προσεγγίσει το κοινό του σε εξαιρετικά προσωποποιημένο επίπεδο και να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες του χρήστη με βάση τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες, καθώς και τις δυνατότητές του.

Για την έρευνα επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα μεταξύ των καταναλωτών του ηλεκτρονικού φαρμακείου, το οποίο απάντησε σε online ερωτηματολόγιο που δημιούργησε η Generation Y και μοίρασε μέσω της e-mail list του φαρμακείου.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ύστερα από την αξιολόγηση των ευρημάτων οδήγησαν σε μερικά πολύ σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τα ποιοτικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των χρηστών, τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με την ηλεκτρονική επιχείρηση, αλλά και τον βαθμό ικανοποίησής τους από το ψηφιακό περιβάλλον. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί, ότι τη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών αποτελούν οι γυναίκες, οι οποίες με βάση τα ιδιαίτερα συμπεριφορικά, ηλικιακά και κοινωνικό-οικονομικά τους χαρακτηριστικά χωρίζονται σε 5 ξεχωριστά profiles καταναλωτών. Ενδιαφέρον, μάλιστα είναι ότι αυτά τα profiles αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, ενώ δεν ταυτίζονται απαραίτητα στα generic profiles του κλάδου. Αντιθέτως, παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, που εν μέρει οφείλονται και στη διαφορετική στρατηγική του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Στην γενική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών σε επίπεδο εξυπηρέτησης, αγοραστικής διαδικασίας, αλλά και σε επίπεδο user experience που σχετίζεται με την συνολική εμπειρία που προσλαμβάνει ο χρήστης μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα που κατέγραψε η έρευνα της Generation Y, οι συγκεκριμένες κατηγορίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καταναλωτών που ανέδειξε, αποτέλεσαν και το βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίχθηκε ο επανασχεδιασμός και η αναβάθμιση της συνολικής εικόνας του Pharmacy295.gr που πλέον ανταποκρίνεται ακόμα περισσότερο στις εξατομικευμένες ανάγκες του πελατολογίου του.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ