Ενεργειακό σεμινάριο EUREM του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Το νέο έργο EUREMnext, στο οποίο το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι εταίρος, ξεκίνησε τον Μάρτιο 2018, μέσα από τα προγράμματα HORIZON 2020 και το Executive Agency for SMEs.

Η Ελλάδα διαθέτει ήδη περίπου 100 Ενεργειακούς Διαχειριστές EUREM, αποτέλεσμα του ενεργειακού σεμιναρίου που υλοποιείται εδώ και 10 χρόνια από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και συμπεριλαμβάνεται στην Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 178679/2017, στο σύστημα αναγνώρισης προσόντων για τους ενεργειακούς ελεγκτές. Διεθνώς, το EUREM εκτείνεται σε ένα δίκτυο 28 χωρών και η Ελλάδα αποτελεί μέλος της στενής διοικητικής επιτροπής.

Το νέο επιδοτούμενο έργο EUREMnext έχει ως αντικείμενο το σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας EUREM, τον εμπλουτισμό του με νέα εκπαιδευτική ύλη και δράσεις, αλλά και την υιοθέτηση του σε 6 νέες χώρες των Βαλκανίων, της Βαλτικής κ.α., διευρύνοντας περαιτέρω το δίκτυο σε Αλβανία, Βοσνία, Εσθονία, Λετονία, Σερβία και Τουρκία. Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια 3 ετών και περιλαμβάνει συνολικά 12 χώρες, 6 από τις οποίες είναι βασικοί εταίροι του EUREM (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Τσεχία και Φιλανδία).

Συγκεκριμένα, το EUREMnext θα παράγει νέο εκπαιδευτικό υλικό για το σεμινάριο EUREM:
  • 4 νέες θεματικές ενότητες με την μορφή e-learning
  • Μεταφορές και διαχείριση κινητικότητας
  • Industry 4.0
  • Πρότυπα ενεργειακών ελέγχων και διαδικασίες, εναρμονισμένα με την ΕΝ16247/ ISO 50002
  • Εταιρική ενεργειακή κουλτούρα
  • 1 βελτιωμένη θεματική ενότητα με μεγαλύτερη εστίαση στα οικονομικά εργαλεία
  • 1 νέα πρακτική ενότητα με υπολογιστικά εργαλεία υποστήριξης ενεργειακού ελέγχου για την αξιολόγηση πιο σύνθετων μέτρων στη βιομηχανία
Επίσης, το έργο θα πραγματοποιήσει Υποστηρικτικές Δράσεις Υλοποίησης για το EUREM (Implementation Support Activities) όπως:
  • μία Έρευνα για τους απόφοιτους EUREM
  • συναντήσεις δικτύωσης και ενημέρωσης για τους απόφοιτους, 
  • δράσεις υποστήριξης και συμβουλευτικής για τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου στην φάση των ενεργειακών μελετών
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο νέο κύκλο σεμιναρίων EUREM, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται είτε καλώντας στο τηλ. 2310 327733/-34, μέσω του E-Mail: a.tavlaridou@ahk.com.gr είτε από την ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: www.german-chamber.gr , ενότητα εκπαίδευση.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ