Συμμετοχή της Eurobank στην έκθεση Agrotica

H Eurobank ανταποκρινόμενη στις σημαντικές ανάγκες του αγροτικού τομέα, ιδιαίτερα στο σύγχρονο απαιτητικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, συμμετείχε δυναμικά μέσω του Προγράμματος «Business Banking Αγροτικός Τομέας», στην 27η AGROTICA  που διοργανώθηκε από τη ΔΕΘ HELEXPO (1-4/ 2/2018), στη Θεσσαλονίκη. Η AGROTICA είναι η μεγαλύτερη  έκθεση διεθνούς ενδιαφέροντος με θέμα την αγροτική οικονομία, οι εργασίες της οποίας συμβάλλουν ουσιαστικά στο «άνοιγμα» νέων αγορών, στην ενίσχυση της εικόνας, καθώς και στην προώθηση των αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμών, εφοδίων και υπηρεσιών.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία και τη δυναμική του κλάδου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η Τράπεζα έχει σχεδιάσει τη στρατηγική της με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του ευρύτερου Αγροτικού Τομέα. Το πρόγραμμα «Business Banking Αγροτικός Τομέας» της Eurobank, δεν εξαντλείται σε προτεινόμενα  χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά αποτελεί  μια επιλογή στρατηγικής σημασίας, μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις που παρέχει σύγχρονα εργαλεία και επιλογές, απαντώντας άμεσα και ουσιαστικά στις ιδιαίτερες συνθήκες του κλάδου.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Λογαριασμό Αγροτικών Ενισχύσεων, για την διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών και την πίστωση των αγροτικών ενισχύσεων.

Χρηματοδότηση «Σχεδίων Βελτίωσης»: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα  χρηματοδότησης των «Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή των  Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:
  • Δυνατότητα χρηματοδότησης έως και το 100% της ιδιωτικής συμμετοχής
  • Προεξόφληση της Επιχορήγησης
  • Χορήγηση Εγγυητικής Επιστολής λήψης προκαταβολής της Επιχορήγησης
  • Χρηματοδότηση Αγροτικού Εξοπλισμού: Δυνατότητα χρηματοδότησης για την αγορά τρακτέρ και άλλων βαρέων μηχανημάτων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρίες του χώρου.
  • Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης & Επενδύσεων: Δυνατότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Cosme του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Ειδικότερα, με το χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη μορφή μηχανισμού εγγύησης χρηματοδοτήσεων  Cosme Loan Guarantee Facility, που προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος Cosme είναι δυνατή η χρηματοδότηση από την Τράπεζα επιχειρήσεων με λήψη μειωμένων εξασφαλίσεων και ελκυστική τιμολόγηση.
  • Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος COSME καθίσταται δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.
  • Την Κάρτα του Αγρότη, που εκδίδεται στο πλαίσιο συνεργασίας της Eurobank  με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρέχει τη δυνατότητα  άμεσης  χρηματοδότησης  των παραγωγικών δαπανών με τη δυνατότητα «προείσπραξης»  του 80% της Βασικής Ενίσχυσης μέσω ορίου υπερανάληψης επί Λογαριασμού Αγροτικών Ενισχύσεων, ανταγωνιστική τιμολόγηση και γρήγορη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος και έκδοσης της κάρτας.
  • Υποστήριξη Εξαγωγών. Αξιοποιώντας συμφωνίες με ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου την Banco Santander, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα  ενεργειών μεγάλης κλίμακας με επίκεντρο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων.
  • Μέσω του exportgate.gr , της πιο ολοκληρωμένης ελληνικής ηλεκτρονικής πύλης, που προωθεί την επιχειρηματική δικτύωση ελληνικών και κυπριακών εταιριών σε παγκόσμιο επίπεδο, η Eurobank προσφέρει  τη δυνατότητα διερεύνησης των επιχειρηματικών προοπτικών, δικτύωσης με δυνητικούς συνεργάτες από όλο τον κόσμο, προβολής της επιχείρησης και των προϊόντων της, αναζήτησης έγκυρης και δυναμικής πληροφόρησης διεθνούς εμπορίου, καθώς και συμβουλευτικής καθοδήγησης από εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας.
Κλιμάκιο ανώτατων στελεχών της Eurobank στο οποίο συμμετείχαν ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Small Business Segment κ. Δημήτριος Οικονόμου, ο επικεφαλής Επιχειρηματικής Μονάδας Commercial Banking Γ κ. Αστέριος Ράπτης, ο επικεφαλής Τομέα Δικτύου Καταστημάτων Μακεδονίας Θράκης κ. Φώτης Μπακογιάννης,  ο επικεφαλής Τομέα Στρατηγικής & Ανάλυσης, Small Business Segment κ. Παναγιώτης Θεοδώρου και άλλα στελέχη της Τράπεζας, επισκέφθηκαν το περίπτερο της Eurobank στην έκθεση και είχαν την ευκαιρία άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επισκεπτών. Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε  επίσης σειρά επαφών και συναντήσεων κατά το διήμερο 1-2 Φεβρουαρίου, με εκπροσώπους των νευραλγικών για την οικονομία κλάδων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ