Συμφωνία της VRS με τη STREET CONTXT

Η VRS επιλέχθηκε ανάμεσα στους 30 πρώτους παρόχους αναλύσεων παγκοσμίως που συμμετείχαν στην πλατφόρμα Street Contxt Exchange.
    
Η VRS (Valuation & Research Specialists) ανακοινώνει τη συμφωνία της με την Καναδική εταιρία Street Contxt βάσει της οποίας η πρώτη θα συνεισφέρει προς διανομή τα ερευνητικά της δεδομένα και τις επενδυτικές της αναλύσεις μέσα από την πλατφόρμα της δεύτερης. Η Street Contxt Exchange αποτελεί μια παγκόσμια πλατφόρμα η οποία προσφέρει τη δυνατότητα σε εταιρίες ανεξάρτητης ανάλυσης να επικοινωνούν με επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων, και να διανέμουν με τον τρόπο αυτό τις έρευνες και αναλύσεις τους σε ένα μεγαλύτερο και πιο εξειδικευμένο κοινό επαγγελματιών διαχειριστών. Η VRS (Valuation & Research Specialists) επιλέχθηκε ανάμεσα στους 30 πρώτους παρόχους αναλύσεων παγκοσμίως που συμμετείχαν στην πλατφόρμα Street Contxt Exchange.

Λίγα λόγια για την Street Contx: Η Street Contx με έδρα τον Καναδά, παρέχει τη δυνατότητα στους sell side παρόχους αναλύσεων να προσφέρουν με αποτελεσματικό και επωφελή τρόπο υπηρεσίες ανάλυσης προς τους επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο βάσει μιας καινοτόμας προσέγγισης που ενισχύει την προστιθέμενη αξία και συγχρονίζει τις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε διαχειριστή κεφαλαίων με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του παρόχου αναλύσεων.

Λίγα Λόγια για τη VRS: Η VRS (Valuation & Research Specialists) ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί μια εταιρία ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και ανάλυσης με έδρα την Ελλάδα. Η ομάδα έρευνας και ανάλυσης της VRS καλύπτει μετοχές, νομίσματα, εμπορεύματα και μακροοικονομικές εξελίξεις με σκοπό την αναζήτηση τάσεων και επενδυτικών ευκαιριών που δημιουργούν αξία για τους επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ