Πραγματοποιήθηκε το 2ο Global Sustain Stakeholder Panel

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Global Sustain Stakeholder Panel την Τετάρτη 13 Ιουνίου, στο Electra Metropolis Athens Hotel.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των ετήσιων Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ και του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σε ένα κοινό ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιδόσεις των οργανισμών, τα περιθώρια βελτίωσής τους και τη συζήτηση καινοτόμων ιδεών.

Στο panel συμμετείχαν stakeholders από εταιρείες, δημόσιους φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χορηγός καφέ  της εκδήλωσης η Nespresso Hellas.

Το επόμενο Global Sustain Stakeholder Panel για το έτος 2018, θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο.

Η Global Sustain αναγνωρίζοντας την ουσιαστική ανάγκη κάθε εταιρείας να έχει μια πιο άμεση επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, δημιούργησε μια σειρά νέων υπηρεσιών, με στόχο την αναγνώριση και την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών στην εξέλιξη και διαμόρφωση της στρατηγικής αειφορίας της κάθε εταιρείας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Global Sustain Stakeholder Panels, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Χριστίνα Χαλκιά, Events & Outreach Coordinator, στο e-mail events@globalsustain.org.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ